Ošetrovanie obilnín proti hubovým chorobám

Počasie nás tento rok skúša. Ochladenie zastavilo vývoj hubových chorôb. Po oteplení môžeme očakávať na pšenici septoriózy, na jačmeňoch prúžkovitosti a škvrnitosti, výskyt múčnatky je na všetkých obilninách v rôznej intenzite. Ošetrujte len v nutných prípadoch po dosiahnutí kritického čísla pre prah hospodárskej škodlivosti.

Signalizačná správa

Septoriózy na pšenici

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Príznaky sa objavujú na rastline vo všetkých vývojových fázach, najčastejšie v máji. Na listoch sú viditeľné nepravidelné svetlo-hrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek. Pri septorióze plevovej sa tvoria škvrny a plodničky neskôr aj na klasoch. Prah škodlivosti je pri napadnutí 12 a viac percent listov s pyknidami na posledných listoch od fázy BBCH 37 (objavenie posledného listu) najneskôr do BBCH 61 (začiatok kvitnutia).

Účinné sú proti nim strobiluríny, strobiluríny v kombinácii s azolmi, s chlorothalonilom. Účinné sú aj čisté azoly, prochloraz, kombinácia s azolom, cypronidil + propiconazole, epoxiconazole + fenpropimorph, posilnené o kresoxim-methyl alebo o metrafenon prípadne s thiophanate-methyl. Nová je kombinácia bixafen + tebuconazole, kombinácia cyproconazole + chlorothalonilcyproconazole + isopyrazam. Trojkombinácia bixafen + fluoxastrobin + prothioconazole, bixafen + prothioconazole + tebuconazole alebo epoxiconazole + fluxapyroxad + paraclostrobin je do všetkých obilnín, rovnako ako azoly so spiroxamine alebo s triadimenolom. Len do pšenice je proti septoriózam autorizovaný fenpropidin, fenpropidin s azolmi alebo nové prípravky penthiopyrad a penthiopyrad + picoxystrobin. Nová je kombinácia fluxapyroxad + metconazolefluxapyroxad + pyraclostrobin. Čistý chlorothalonil, ale aj kontaktný prípravok na báze mancozebu. Do všetkých obilnín je kombinácia chlorothalonil + penthiopyrad.

Škvrnitosti na jačmeni

Na jačmeňoch je najrozšírenejšia choroba hnedá škvrnitosť jačmeňa Pyrenophora teres anamorfa Drechslera teres syn. Helminthosporium teres. Môžete ju pozorovať veľmi skoro, lebo mycélium prerastá z rastlinných zvyškov do klíčiacich rastlín.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *