Filter

Špecialista na klasové choroby

Keď sa povie špecialista, každý si v okamihu vybaví v mysli muža pekne stavaného s okuliarmi a koženou diplomatkou, ktorý pôsobí veľmi dôveryhodne a odborne. Asi tak by to aj malo byť. Preto nazývať chemický prípravok na ošetrenie obilnín špecialistom je naozaj trefné, ak samozrejme disponuje touto vlastnosťou. Môžeme skonštatovať,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Stav porastov jačmeňa siateho jarného po vzídení

Zima na prelome rokov 2016/2017 bola tentoraz z teplotného hľadiska normálna, o niečo chladnejšia bola v južnejších oblastiach, respektíve v nižších polohách. Čo je negatívnejšie je skutočnosť, že ostatná zima bola chudobná na zrážky, keď v priemere za Slovensko spadlo len 64 percent dlhodobého normálu a hlavne na západe a...

Kategórie: Rastlinná výroba

Zdravo a s rozumom

Poľnohospodárska a potravinárska samospráva na Slovensku sa systematicky snaží viesť školopovinné deti, teda budúcich spotrebiteľov, k zdravému životnému štýlu a k spotrebiteľskému patriotizmu. Dôkazom toho sú aj ostatné aktivity a vyjadrenia popredných predstaviteľov SPPK a PKS.

Kategórie: Spravodajstvo

Našu „malosť“ sa snažme využiť vo vlastný prospech

Prečo si myslíte, že budúce generácie budú preferovať potraviny, vyrobené naturálnym spôsobom? Na túto a ďalšie otázky vo voľnom pokračovaní rozhovoru, ktorý sme začali v Roľníckych novinách zo dňa 3. mája tohto roku, aj dnes odpovedá MARIAN UHRÍK, predseda Predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKS a OS)....

Kategórie: Spravodajstvo

Zariadenia sociálnych služieb budú môcť z fondov EÚ čerpať 68 mil. eur

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov Európskej únie (EÚ) je vyčlenených takmer 68 miliónov eur. Informoval Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR. ...

Kategórie: Spravodajstvo