Filter

Voška, ktorá má rada orechy…

Stromárka orechová (Panaphis juglandis, syn. Callaphis juglandis), ktorej hostiteľskými rastlinami sú druhy z rodu orech (Juglans), patrí v podmienkach Slovenskej republiky k bežne rozšíreným voškám. Okrem toho sa vyskytuje aj v ďalších stredných a južných častiach Európy, Malej Ázii a Severnej Amerike. ...

Kategórie: Záhradkár

V centre pozornosti – „Zdravé strukoviny“

Dňa 26. októbra 2017 sa v Art Jazz Gallery Kursalonu v Piešťanoch v rámci Vedeckej kaviarne s podtitulom „Veda v Centre“ uskutočnilo už tradične ďalšie zaujímavé podujatie tentoraz na tému: „Zdravé strukoviny“. Pozvanie prijala a hosťom bola Ing. Michaela Benková, PhD., poverená vedením Génovej banky SR a dlhoročná vedecká pracovníčka...

Kategórie: Rastlinná výroba

Stretnutie výskumníkov z krajín V4

V dňoch 16. a 17. októbra zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Výskumný ústav agroekológie Michalovce (VÚA) v priestoroch experimentálneho pracoviska v Milhostove workshop - realizovaný a financovaný v rámci projektu Vyšehradského fondu. Účastníkmi podujatia boli zástupcovia výskumných ústavov z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska ako hostiteľskej krajiny.

Kategórie: Rastlinná výroba

Sejba jarných plodín

Úroda a kvalita zberaného produktu jarných plodín v ostatných suchých a teplých pestovateľských ročníkoch závisí predovšetkým od vytvorenia vhodných podmienok pre skorú a kvalitnú sejbu. Z tohto dôvodu treba klásť dôraz na dodržiavanie hĺbky sejby a rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku pri hustosiatych i širokoriadkových plodinách. Požadované uloženie kvalitného osiva...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Technika pre zakladanie porastov jarín

Ešte pred niekoľkými rokmi prevládali pri zakladaní porastov jarných plodín technológie vychádzajúce z klasického obrábania pôdy na jeseň s orbou a následnou jarnou predsejbovou prípravou vykonávanou v oddelených pracovných operáciách. S rozvojom moderných technológií obrábania pôdy, kde je jesenná orba často nahrádzaná kyprením na rôznu hĺbku a minimalizačných technológií jarnej...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Moderné traktory, verzus ich predchodcovia

Traktor patrí k základným mechanizmom používaným v poľnohospodárstve. Tento energetický prostriedok slúži na ťahanie, nesenie, tlačenie, prípadne pohon predovšetkým poľnohospodárskych strojov. Okrem poľnohospodárskej výroby sa s ním môžeme stretnúť napríklad v lese alebo inom nerovnom a nespevnenom teréne. Traktor a jemu podobné stroje sa používajú aj v iných odvetviach, napríklad...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Dva nové modely v segmente 40 až 70 koní

ZETOR TRACTORS a.s. v týchto dňoch oficiálne predstavuje dva nové modely traktorov UTILIX a HORTUS v segmente výkonu od 40 do 70 konských síl. Týmito dvomi novými modelmi ďalej rozširuje ponuku univerzálne využiteľných traktorov, ktoré nájdu svoje uplatnenie v záhradníctve, pri ľahkých zemných prácach a v komunálnej sfére, taktiež sa...

Kategórie: Poľnohospodárska technika