Filter

Inovatívne technológie v ochrane rastlín

Už po šiestykrát sa Celoslovenských dní poľa zúčastnila spoločnosť BASF Slovensko, ktorá každoročne v oblasti ochrany rastlín prináša nové účinné prípravky posúvajúce úroveň ochrany proti škodlivým činiteľom prostredia v meniacich sa podmienkach prostredia v zmysle uplatňovania antirezistentných stratégií.

Kategórie: Rastlinná výroba