Filter

ZBER KUKURICE SIATEJ

Pestovanie, ošetrovanie, zber, konzervácia i doprava kukurice na zrno sú vo veľkovýrobných technológiách plne prepracované a mechanizačne zabezpečené. Zásluhou využívania systémových a účinných herbicídov, ako aj racionálnym využívaním techniky pre redukované obrábanie pôdy a sejbu, došlo aj k zvýšeniu efektívnosti a rentability výroby zrna kukurice. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zber a využitie kukurice

Kukurica je plodinou s veľmi významnými hospodárskymi vlastnosťami, na základe ktorých ju možno použiť pri výrobe širokého spektra krmív. V súčasnosti patrí medzi tradičné poľnohospodárske plodiny, pestované na ornej pôde, ktoré je možné využívať okrem kŕmnych aj na potravinárske a energetické účely.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Premeny a vývoj slovenského vidieka

Na území SR bolo ku koncu roka 2015 2890 obcí, z toho so štatútom mesta je 140 obcí. Najväčší podiel na sídelnej štruktúre v SR majú vidiecke obce do 5 000 obyvateľov. Tvorí až 2 756 obcí (95,4 % z celkového počtu obcí v SR), v ktorých žije 2 450...

Kategórie: Spravodajstvo