Filter

Pestovanie repky je niekedy náročné

Poľnohospodárske družstvo „Veľké Ripňany“ v minulom roku oslávilo šesťdesiate výročie svojej existencie. „Vznikli sme zlúčením viacerých družstiev a v súčasnosti hospodárime v osemnástich katastroch na 4 000 ha poľnohospodárskej pôdy“, uviedol Ing. Peter Ondrášek, hlavný agronóm PD Radošinka....

Kategórie: Nezaradené

Z poradne ochrany rastlín

Chcel by som vo svojej záhrade obmedziť používanie chemických prípravkov. Uvažujem o nasadení dravých roztočov na ovocné stromy a vinič. Ktoré postreky budem môcť vynechať? J. K., Vinosady ...

Kategórie: Nezaradené