Filter

M. Uhrík: Najhoršie je nerobiť nič

Krmovinárske odvetvie je jedným z tých, ktoré bolo najviac poznačené negatívnym vývojom v našom poľnohospodárstve. A hoci sa rozmer tohto sektora podstatne znížil, stále je neoddeliteľnou a významnou súčasťou nášho agrárneho odvetvia. O aktuálnych problémoch či zámeroch krmovinárskeho priemyslu sme hovorili s Marianom UHRÍKOM, predsedom Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a...

Kategórie: Nezaradené

Vedci: pestujme viac strukovín

Príliš vysoká závislosť Európskej únie od dovozu bielkovinových krmív, najmä sójových bôbov, sa môže eliminovať iba osobitnou podporou domáceho pestovania bielkovinových krmív v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP).

Kategórie: Nezaradené