Filter

Slávnostné otvorenie bioplynovej stanice

Hlohovec. Dňa 12.februára sa na Poľnohospodárskom družstve v Hlohovci konalo oficiálne otvorenie novej bioplynovej stanice. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia okolitých samospráv, odborná verejnosť, zástupcovia dodávateľských firiem ako i zástupcovia podnikov, ktoré majú záujem o realizáciu bioplynových staníc. V priebehu dvoch rokov sa na hospodárskom dvore v Sasinkove vybudovala...

Kategórie: Nezaradené

Slávnostné otvorenie bioplynovej stanice

Hlohovec. Dňa 12.februára sa na Poľnohospodárskom družstve v Hlohovci konalo oficiálne otvorenie novej bioplynovej stanice. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia okolitých samospráv, odborná verejnosť, zástupcovia dodávateľských firiem ako i zástupcovia podnikov, ktoré majú záujem o realizáciu bioplynových staníc. V priebehu dvoch rokov sa na hospodárskom dvore v Sasinkove vybudovala...

Kategórie: Nezaradené

Slávnostné otvorenie bioplynovej stanice

Hlohovec. Dňa 12.februára sa na Poľnohospodárskom družstve v Hlohovci konalo oficiálne otvorenie novej bioplynovej stanice. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia okolitých samospráv, odborná verejnosť, zástupcovia dodávateľských firiem ako i zástupcovia podnikov, ktoré majú záujem o realizáciu bioplynových staníc. V priebehu dvoch rokov sa na hospodárskom dvore v Sasinkove vybudovala...

Kategórie: Nezaradené

Obstarávať sa bude po novom

Čerpanie eurofondov má byť rýchlejšie. Avizuje to ministerstvo vnútra, ktoré v stredu na pôde Národnej rady SR uspelo s novelou zákona o verejnom obstarávaní. Za právnu normu, o ktorej sa diskutovalo v skrátenom konaní a legislatívnym procesom prešla za 24 hodín, zahlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných.

Kategórie: Nezaradené

Kvalitná pôda už nebude predmetom špekulácií

V ochrane jedného z našich najväčších prírodných bohatstiev – poľnohospodárskej pôdy, máme nemalé rezervy. Svedčí o tom napríklad jej neustály úbytok, pričom neraz sa nám priamo pred očami nenávratne stráca aj tá najkvalitnejšia orná pôda. Odborníci však vkladajú nádej do novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorú minulý...

Kategórie: Nezaradené