Filter

Hranica sa nemení

Podmienka zaťaženia pôdy veľkou dobytčou jednotkou (VDJ) pri poskytovaní podpory formou priamych platieb zostalo pri vládou schválenom nariadení na úrovni 20 hektárov (ha). Vláda SR tak neakceptovala požiadavky poľnohospodárskych komôr znížiť hranicu z 20 ha na úroveň 5 ha. BRATISLAVA. "Pri úrovni 20 ha sme išli na rokovanie vlády SR...

Kategórie: Nezaradené

rubrika

BRATISLAVA. "Pri úrovni 20 ha sme išli na rokovanie vlády SR do rozporu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Vláda potvrdila náš názor. Snažili sme sa SPPK vysvetliť, že ich požiadavka je vzhľadom na termín schvaľovania nariadenia už nereálna. Je už november a od 1. januára 2013 musí vyhláška platiť,"...

Kategórie: Nezaradené

Hranica sa nemení

Podmienka zaťaženia pôdy veľkou dobytčou jednotkou (VDJ) pri poskytovaní podpory formou priamych platieb zostalo pri vládou schválenom nariadení na úrovni 20 hektárov (ha). Vláda SR tak neakceptovala požiadavky poľnohospodárskych komôr znížiť hranicu z 20 ha na úroveň 5 ha. BRATISLAVA. "Pri úrovni 20 ha sme išli na rokovanie vlády SR...

Kategórie: Nezaradené

Hranica sa nemení

Podmienka zaťaženia pôdy veľkou dobytčou jednotkou (VDJ) pri poskytovaní podpory formou priamych platieb zostalo pri vládou schválenom nariadení na úrovni 20 hektárov (ha). Vláda SR tak neakceptovala požiadavky poľnohospodárskych komôr znížiť hranicu z 20 ha na úroveň 5 ha. BRATISLAVA. "Pri úrovni 20 ha sme išli na rokovanie vlády SR...

Kategórie: Nezaradené

Šanca

Z každej strany počuť hlasy, že v tomto období sú prioritou agrárneho odvetvia rokovania o podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020. Zodpovedá však týmto slovným proklamáciám aj realita? ...

Kategórie: Nezaradené

Spolupráca

Na pondelkovom KID-e v Banskej Bystrici minister pôdohospodárstva - okrem iného - zdôraznil, že bude dôležité, aby sa poľnohospodári združovali do výrobno-odbytových organizácií. ...

Kategórie: Nezaradené

Nerovnováha

Minulý týždeň sa v Bojniciach udeľovali ocenenia najlepším poľnohospodárskym podnikom na základe ich finančno - ekonomických výsledkov za rok 2011. ...

Kategórie: Nezaradené

Narodeniny

Narodeniny si pripomínajú ľudia, ale i organizácie. SPPK v minulom týždni oslávila svoju dvadsiatku, a v prítomnosti všetkých svojich kolegov, spolupracovníkov a čelných predstaviteľov v odbore bilancovala, oceňovala a oslavovala.

Kategórie: Nezaradené

Narodeniny

Narodeniny si pripomínajú ľudia, ale i organizácie. SPPK v minulom týždni oslávila svoju dvadsiatku, a v prítomnosti všetkých svojich kolegov, spolupracovníkov a čelných predstaviteľov v odbore bilancovala, oceňovala a oslavovala.

Kategórie: Nezaradené