Predstavenstvo SPPK rokovalo s členmi výboru NR SR pre pôdohospodárstvo

Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) rokovalo vo štvrtok (15.6.) s členmi Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Informovala o tom dnes hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Predseda SPPK Milan Semančík podľa nej oboznámil poslancov s prioritnými témami v agropotravinárskom sektore. Hovoril najmä o opodstatnenej potrebe navýšiť štátnu pomoc na porovnateľnú úroveň s okolitými krajinami, ale aj o budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2021 až 2028.
„Základ pripravila SPPK v podobe Bratislavskej deklarácie, ktorá hovorí o konkrétnych oblastiach, ktoré v budúcnosti treba zlepšiť v prospech agropotravinárskeho odvetvia na Slovensku. K deklarácii sa pripojilo spolu sedem agrárnych samospráv, a to zo Slovenska (SPPK), Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Estónska a Litvy.
„Je len na nás, či budeme pri presadzovaní našich hlavných tém úspešní a v akom rozsahu. Chcel by som vás, poslanci, požiadať o pomoc pri presadzovaní našich priorít vo vzťahu k Spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie rokov 2021 až 2028. Už len v samotnej verejnej celoeurópskej diskusii k budúcej podobe CAP boli naši poľnohospodári v prepočte na počet obyvateľov najaktívnejší. Je citeľné, že súčasné problémy potrebujú riešiť,“ uviedol predseda SPPK.
Vedenie SPPK spolu s poslancami NR SR podľa Holéciovej diskutovali o aj pripravovaných legislatívnych zmenách týkajúcich sa základného výrobného prostriedku – poľnohospodárskej pôdy.
„Nekalé obchodné praktiky s presahom na riešenie aj prostredníctvom európskej legislatívy, príprava Národného potravinového katalógu či opatrenia na podporu predaja domácich výrobkov boli zase hlavnými potravinárskymi témami. Vedenie komory poslancom vysvetlilo, prečo bez intenzívnej podpory štátu sa len veľmi ťažko bude zlepšovať domáca výroba potravín a s ňou aj žalostný necelý 40-% podiel agropotravinárskych výrobkov zo slovenskej produkcie na pultoch obchodov,“ poznamenala hovorkyňa SPPK.
Predstavenstvo SPPK informovalo podľa nej poslancov NR SR aj o nejednoznačnosti zákona o registri partnerov verejného sektora. Hoci je účinný od 1. februára 2017, v polovici júna ešte stále neexistuje jeho jasný výklad, a to napríklad v otázke jeho vzťahu k poberateľom priamych platieb.
„V súčasnom volebnom období išlo o prvé stretnutie predstavenstva SPPK s členmi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Najväčšia samosprávna organizácia na Slovensku – SPPK – zastrešuje 91.300 zamestnancov naprieč agropotravinárskym sektorom. Jej členská základňa obhospodaruje približne 63 % poľnohospodárskej pôdy Slovenska,“ dodala Holéciová.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *