Predstavili výsledky moderného šľachtenia

Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou sa pravidelne zúčastňuje spoločnosť KWS. Nebolo tomu inak ani na 6. ročníku podujatia, kde predstavila osvedčené aj nové odrody repky olejky, cukrovej repy a ako úplnú novinku v portfóliu spoločnosti - zmesi pre greening.

„V tomto roku sme pre návštevníkov podujatia pripravili prezentáciu našich nosných materiálov repky a cukrovej repy s predstavením viacerých noviniek. Do portfólia sme zaradili tri druhy zmesí medziplodín pre využitie na greening,“ predstavil ponuku Ing. Tomáš Kovács, zástupca spoločnosti KWS.

Z hybridov repiek predstavil 5 materiálov. Z nich najpredávanejším hybridom zo sortimentu spoločnosti na Slovensku je HYBRIROCK, ktorý je zároveň aj celkovo najpredávanejšou repkou na maďarskom trhu s trhovým podielom 18 percent, čo svedčí o tom, že sa prioritne hodí do suchších podmienok a oblastí s nedostatkom zrážok, kde poskytuje vysoké a stabilné úrody. Minuloročná novinka – SERGIO KWS je hybrid vysokého vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu a poliehaniu. Veľmi dobrý zdravotný stav má vďaka génu Rlm7, ktorý v nepriaznivých ročníkoch znižuje riziko napadnutia hubou Phoma spp. Ako všetky nové materiály v ponuke, disponuje odolnosťou proti pukaniu šešúľ. SERGIO KWS bol registrovaný na Slovensku v roku 2016 po dvoch rokoch skúšania s úrodou 107,7 percenta na priemer úrod kontrol. Podľa T. Kovácsa je to momentálne najvýkonnejší materiál v predávanom sortimente.

Repka polotrpaslíčieho typu ALLBERICH KWS je úplne nový materiál v sortimente KWS. „Zaregistrovaný bol už po dvoch rokoch skúšok vďaka nadpriemerným výsledkom najmä čo sa stability a dosiahnutých úrod týka a je už aj v predaji,“ uviedol k novinke. Disponuje celou radou agrotechnických výhod (zanedbateľné prerastanie porastov na jeseň, vynikajúca odolnosť voči vyzimovaniu a neskorší jarný štart) a vysokou odolnosťou proti Phoma spp (gén Rlm7) a pukaniu šešúľ. Sortiment repiek v pokuse dopĺňali dve osvedčené repky – ALVARO KWS a GORDON KWS.

Novou skupinou plodín v portfóliu spoločnosti sú zmesi medziplodín pod značkou KWS AckerFit. „Pre podmienky Slovenska sme vybrali tri druhy miešaniek – Wintergreen, Crucifer free a Diversity,“ informoval o novinkách T. Kovács.

Wintergreen je tvorená tromi druhmi rastlín – ražou siatou, mätonohom mnohokvetým a repicou olejnatou. T. Kovács odporúča uvedenú zmes tým pestovateľom, ktorí chcú mať aj počas zimy pôdu pokrytú vegetáciou. Crucifer free je bez kapustovitých druhov, obsahuje pohánku tatársku, ďatelinu obrátenú, facéliu vratičolistú a viku siatu. Je určená do osevných postupov s vyšším zastúpením kapustovitých druhov, napr. repky. Pôsobí ako prerušovač, navyše má fytosanitárne účinky. Základom zmesi Diversity je Crucifer free plus reďkev siata, horčica biela, ľaničník siaty a slnečnica ročná. Ako uviedol zástupca spoločnosti ide o najrozmanitejšiu zmes so zastúpením vzrastovo aj botanicky odlišných druhov. V pokuse boli jednotlivé zmesi vysiate v dvoch rôznych termínoch sejby – začiatkom marca (v pokuse už kvitli) a začiatkom apríla, aby sa návštevníci podujatia mohli pozrieť na dosiahnutú rastovú fázu jednotlivých druhov a urobiť si úsudok o celkovom stave porastov.

Ing. Ľudovít Kučera zo spoločnosti KWS predstavil odrody cukrovej repy: „V portfóliu máme odrody registrované tu na Slovensku, na základe veľmi dobrých výsledkov už po dvoch rokoch skúšok. Tohtoročnou novinkou je VANDANA KWS, ktorá doplnila v minulom roku registrované odrody LEOPOLDU KWS a MARENKU KWS.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 31.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *