Preferencie nových znakov v šľachtení ošípaných

Výrobné a ekonomické podmienky sa pre chovateľov ošípaných v celej Európe výrazne menia. V šľachtiteľských programoch hrajú v poslednom desaťročí čoraz dôležitejšiu úlohu nové funkčné znaky (napr. dlhovekosť prasníc, počet strukov a přežitelnosť) a efektívnosť využitia krmiva (Amer a kol. 2014; Hermesch a kol. 2014; Sørensen, 2015).

To znamená, že okrem „klasických“ produkčných a reprodukčných znakov sa šľachtiteľská práca orientuje aj na znaky, ktoré umožnia efektívnejšie využitie všetkých vstupov a celkovo vyššiu zdravotnú bezpečnosť produkcie. Okrem plemenných hodnôt (teda genetického potenciálu) chovaných zvierat je v tomto procese dôležitá tiež ekonomická váha sledovaných znakov.
Chov ošípaných je vertikálne i horizontálne zložitý produkčný systém. Na presné definovanie ekonomickej dôležitosti znakov je preto potrebné syntetizovať veľké množstvo produkčných a ekonomických ukazovateľov. V prípade, že uvedené dáta za integrovaný produkčný systém nie sú úplne dostupné, preferencie šľachtiteľov sa stávajú veľmi dôležitým zdrojom informácií (Kahie 2000). Šľachtenie materských a otcovských plemien ošípaných zaradených do Českého národného šľachtiteľského programu je v súčasnosti založené na cieľovej úrovni vybraných znakov (rast, reprodukcia a kvalita jatočného tela) do roku 2020. Uvedené znaky boli, spolu s ich váhami, zakomponované do lineárnej selekčného schémy pred šiestimi rokmi (SCHP, 2016). Vzniká preto otázka, ako sú vyššie uvedené výrobné a ekonomické zmeny reflektované šľachtiteľmi a ktoré znaky by podľa nich mali byť v súčasnosti zahrnuté medzi slekčné kritériá populácie ošípaných chovanej v ČR.
Preferencie dôležitosti znakov v šľachtení ošípaných sme zisťovali u zástupcov oprávnených organizácií. Ich náplňou a cieľom je výkon kontroly úžitkovosti (zber dát za reprodukciu, rast a meranie ultrazvuku) a implementovanie Národného šľachtiteľského programu medzi chovateľmi ošípaných. Pod správou jednej oprávnenej organizácie je v priemere 25 až 40 chovov ošípaných (zahŕňajúci chovy od nukleových až po úžitkové a od čistokrvných až po hybridné). Pôsobenie oprávnenej organizácie je determinované preferenciami jednotlivých chovateľov, avšak z hľadiska šľachtenia je dôležité, že medzi chovmi (a tým i zvieratami) lokalizovanými v rôznych regiónoch ČR existuje veľmi dobrá genetická prepojenosť (Krupa a kol. 2016).

Celý článok si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 16.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *