Rodinná farma spája tri generácie

Keď sa spomenie okres Poltár, väčšine ľudí sa vybaví priemyselná výroba a dnes už nefungujúce sklárne. Na strane druhej je tento okres aj o poľnohospodárskej výrobe. Dôkazom je rodinná farma súkromne hospodáriaceho roľníka Ľubomíra Golčitera z Kalinova. Gazdovstvo prebral po svojom svokrovi, a spoločne so synom Marekom obhospodarujú v okolí Kalinova celkom 120 ha. Rodinná farma v Kalinove tak spája tri generácie, keďže aj zakladateľ rodinnej farmy, sa aj naďalej podieľa na jej chode.

RN Reportáž

„Začiatky nášho rodinného gazdovania položil svokor Ján Gombala v roku 1992, kedy sa rozhodol odísť z družstva v Kalinove a osamostatniť sa. Vybral a vzal si do prenájmu výmeru s rozlohou približne 15 ha, na ktorej začal pestovať tri základné plodiny. Pšenica, jačmeň a ovos, to boli plodiny pestované v začiatkoch, a ktoré pretrvali v osevnom postupe až dodnes. Zároveň bolo potrebné zadovážiť aspoň základné mechanizačné vybavenie. Kúpil sa traktor (Zetor 7711), deväť tonová vlečka, pluh, nakladač, kominátor a ďalšie náradie. Úplne prvým traktorom bol ale Zetor 3011, ktorý máme ešte aj dnes, a ktorý by sme chceli postupom času zrenovovať a vystaviť na našom gazdovstve. Čo sa týka výmery, z pôvodných desať až pätnásť hektárov, sa v prvej etape obhospodarovaná výmera zvýšila na zhruba 35 ha, a niekedy v rokoch 1996 až 97 sa ďalej rozšírila na cca 80 ha. A keďže v Lučenci v tom čase fungoval veľký bitúnok a s odbytom ošípaných nebol problém, súčasťou gazdovstva bol aj chov ošípaných. Ten trval pokiaľ fungoval bitúnok. Ročne sme odchovali zhruba 100 kusov ošípaných. Aj vďaka tomu následne pribudol ďalší traktor na dvore, Metis Ursus 1634. Dnes obhospodarujeme 120 ha ornej pôdy v katastroch obcí Kalinovo, Veľká Ves, Točnica a Boľkovce a môžem povedať, že na pomerne scelených parcelách. Najmenšia má výmeru zhruba 5 hektárov. Sme farmou rodinného typu, pričom máme aj jedného zamestnanca. “ opísal históriu a súčasnosť rodinného hospodárenia v Kalinove, súkromne hospodáriaci roľník Ľubomír Golčiter.

Viac v RN č. 28

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *