Šéf agrovýboru v EP vyzýva EÚ na cielené opatrenia v prospech poľnohospodárov

Európska komisia a Rada (členské štáty) musia prijať cielené opatrenia na pomoc výrobcom mlieka, chovateľom hospodárskych zvierat, poľnohospodárom a pestovateľom ovocia a zeleniny v krajinách EÚ, ktorí čelia klesajúcim cenám svojich výrobkov. Toto stanovisko Európskeho parlamentu (EP) na pôde zákonodarného zboru EÚ verejne prezentuje poľský europoslanec a šéf parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo (AGRI) Czeslaw Adam Siekierski.

BRUSEL. Vo výzvach pre EK a Radu upozornil, že obe euroinštitúcie musia v úzkej spolupráci s poslancami europarlamentu aktívnejšie konať, aby predišli budúcim možným krízam v agrosektore. „Od začiatku súčasného volebného obdobia Výbor pre poľnohospodárstvo požaduje viac rozhodných zásahov na poľnohospodárskych trhoch, najmä však na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami,“ uviedol Siekierski. Pripomenul, že odstránenie mliečnych kvót, k čomu došlo 1. apríla tohto roku, viedlo k výraznému poklesu cien mlieka vykupovaného od farmárov. Zmeny na tomto trhu pravidelne analyzuje Observatórium pre trh s mliekom, podľa Siekierskeho však EÚ príliš dlho čakala na prípadné zásahy v rámci tzv. záchrannej siete. Preto EK a Rada podľa neho musia konať rozhodnejšie, aby zabezpečili stabilizáciu poľnohospodárskych trhov. Siekierski v tejto súvislosti upozornil, že situácia na trhu je ťažká v mnohých odvetviach poľnohospodárstva, čo je čiastočne spôsobené aj rozšírením ruského embarga na niektoré európske potraviny, ale aj prepadom dopytu po agrovýrobkoch na svetových trhoch, najmä však v Číne. K externým faktorom poklesu cien európskych agrovýrobkov treba zarátať aj nižšie výrobné náklady a odlišné sociálne a prírodné podmienky v tretích krajinách. Aj napriek tomu by podľa šéfa výboru AGRI Európania nemali „krivo obviňovať“ jednotný európsky trh a otvorenosť nášho vnútorného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. Namiesto toho sa treba sústrediť na riešenie skutočných koreňov súčasných problémov poľnohospodárov v EÚ. „Práve teraz musíme prijať naliehavé opatrenia na úrovni EÚ, ktoré sa zamerajú na tie regióny a štáty, v ktorých je situácia najhoršia. Mali by sme začať tým, že aktualizujeme naše intervenčné ceny tak, aby lepšie odrážali skutočné výrobné náklady a reálne trhové ceny. Členské štáty by tiež mali prísť na pomoc svojim poľnohospodárom s národnými nástrojmi, tie však musia byť navrhnuté tak, aby zabezpečili, že hospodárska súťaž na jednotnom trhu EÚ nebude ohrozená,“ povedal Siekierski počas svojho septembrového vystúpenia v pléne EP. Naznačil, že EÚ v dlhodobom horizonte musí pripraviť citlivejšie bezpečnostné siete a nové trhové nástroje, ktoré by pomohli riešiť prílišnú pohyblivosť cien a nestabilitu na trhu. „Treba aktualizovať existujúce stabilizačné a intervenčné nástroje v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú práve teraz pomerne obmedzené,“ odkázal šéf parlamentného agrovýboru. A dodal, že začať treba tým, že sa „oprášia“ staršie návrhy europarlamentu, čo sa týka trhových opatrení súvisiacich s krízou, ktoré boli odmietnuté pri rokovaniach s členskými štátmi EÚ.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *