Sejbu so spracovaním pôdy si pochvaľujú

Spájanie pracovných operácií do jedného prejazdu techniky je výhodným riešením nielen vzhľadom na úsporu času a počet prejazdov po poli, ale predovšetkým je to o úspore nákladov. Obľúbeným riešením sú napríklad kombinované sejacie súpravy spájajúce prípravu pôdy so sejbou, prípadne prihnojením. Tento spôsob využíva aj Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, kde sejbu husto siatych plodín realizujú kombinovaným sejacím strojom KUHN ESPRO R 6000C vybavený prihnojovacou sekciou. Stroj dodala spoločnosť Agroservis spol. s r.o. a za sebou už má prvé hektáre.

Poľnohospodárske družstvo Uhrovec hospodári na výmere 1717 ha, s výmerou ornej pôdy 800 ha. „Čo sa týka rastlinnej výroby tam pestujeme pšenicu, jarný jačmeň a kukuricu na siláž, keďže kukuricu na zrno nie je možné v tejto lokalite pestovať, kvôli obrovskému tlaku zveri, ktorá pravidelne v celom rozsahu ničila tieto porasty. Živočíšna výroba je zameraná na chov dojníc v počte zhruba 340 kusov a na chov oviec, ktorých je do 400 ks. Poľnohospodárske družstvo v Uhrovci sme prebrali pred piatimi rokmi, pričom prvú úrodu sme zakladali v roku 2013. Musím povedať, že za toto obdobie sa nám podarilo dostať podnik z červených čísel, a dnes je už hospodárenie ziskové. Pozitívny vývoj zaznamenávame napríklad pri úžitkovosti, kde sme stúpli na úroveň 20 až 22 litrov na dojnicu. Zvýšili sa aj produkcia ovčieho mlieka. Všeobecne možno povedať, že všetky parametre živočíšnej výroby sa postupne vylepšili. V rastlinnej výrobe bolo v prvom rade potrebné sceliť štruktúru a pristúpiť k úprave pôdy, či už sa to týkalo vápnenia alebo lepšieho zásobenia pôdy živinami ako fosfor a draslík. Aplikovali sme všetky, aj staré zásoby maštaľného hnoja, a kompletne celá výmera bola vyvápnená. To sa odrazilo vo vyšších úrodách. Pokiaľ v minulosti sa tu repka pestovala s hektárovou úrodou do 1,5 t/ha, obilniny okolo 2,5 až 3 t/ha a silážna kukurica na úrovni 10 – 25 t/ha, dnes sú tieto čísla podstatne priaznivejšie. Repka sa úrodami pohybuje na úrovni 2,3 – 4,5 t/ha s tým, že spodná hranica úrody je prípad porastov, ktoré sú znehodnotené zverou. Pri obilninách je priemerná úroda 6,2 t/ha, a čo sa týka silážnych kukuríc, vlani sme dosiahli úrodu 50 – 55 t/ha.“ konštatuje v úvode Róbert Žatko, predseda predstavenstva a pokračuje. „Pôdy sú tu poväčšine ťažké a svahovité, čo ale kompenzujeme pravidelným striedaním plodín. Z nášho pohľadu a z pohľadu rozvoja poľnohospodárstva, sú jediným hendikepom tohto regiónu obrovské kmeňové stavy zveri, či už je to vysoká alebo diviačia zver. Aj napriek našej snahe riešiť tento problém, sa dlhodobo stretávame s nezáujmom zo strany kompetentných. Preto sme nútení budovať elektrické ohradníky, aby sme aspoň čiastočne zabránili likvidácii, prípadne úplnej devastácii porastov.“

Viac v RN č.34

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *