Šetrná zmena kŕmenia sa začína už v októbri

Predĺžená ponuka pastvinového či zeleného krmiva až do novembra, posunula v posledných rokoch začiatok zimnej periódy kŕmenia.

Jesenná konverzia kŕmenia sa presúva do októbra a často sa zhoduje s prvým skrmovaním kukuričnej siláže. Tieto zmeny sú pre prežúvavce dramatické a preto musia byť intenzívne sledované. Každá novovytvorená kŕmna dávka znamená zmenu zloženia krmiva a dodávania živín do bachora. Prechod zo zeleného krmiva na siláž alebo kŕmenie senom, alebo na príjem kukuričnej siláže v kŕmnej dávke sa prejavuje silnejšie ako zmena na iný druh krmiva. Dokonca aj rozličný obsah sušiny v siláži a prirodzene množstvo a zloženie jadrového krmiva môžu negatívne ovplyvňovať komplikované štruktúry v bachore.
Ak sa dlhší čas skrmuje konštantná dávka, rozličné mikroorganizmy v bachore sú optimálne prispôsobené krmivu. Krmivo odbúravajú veľmi rýchle a efektívne. Ak sa kŕmna dávka mení, musia sa určité kmene mikroorganizmov znova vyvinúť alebo sa rozmnožiť na optimálne množstvo. Vytvára sa nová rovnováha, ktorá môže trvať niekoľko dní až mesiac, v závislosti od intenzity zmeny krmiva. Ak je zmena kŕmnej dávky príliš rýchla, zviera trpí nedostatkom živín v dôsledku zníženého príjmu krmiva a jeho zužitkovania. To môže mať za následok metabolické problémy so znížením výkonnosti, poruchy plodnosti a poškodenie orgánov.
Napriek tomu, že zásoba rastlín v zelenom krmive je podobná siláži, mikrobiálna hmota sa musí prispôsobiť. Ak je kŕmna dávka z trávy prevedená na trávnu siláž, zvieratá si musia zvyknúť predovšetkým na nový zápach. Ostrý zápach fermentačných kyselín brzdí príjem potravy, čo je dôvodom, prečo treba zvieratá v čase konverzie krmiva viackrát denne stimulovať k prijímaniu krmiva. Častejším prísunom predloženého krmiva a posypávaním malého množstva jadrového krmiva cez siláž, možno zvieratá opäť prilákať ku krmovisku. Táto konverzia má nastať do 14 dní a lákať ku kŕmeniu možno aj nasledovne a frekvenciu zvyšovať. Prechod na kŕmenie senom alebo dokonca na čisté dávky sena, prináša takisto veľké zmeny v kŕmnej dávke. Prechodom zo zeleného krmiva na seno klesá obsah vody v krmive z 80 % na 10 až 15%. Optimálne zásobenie celého stáda vodou je v tejto fáze obzvlášť dôležité. Aj obsah živín a pomer energie k bielkovinám v krmive sa môže podľa formy konzervácie výrazne posunúť.

Viac sa možno dočítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 43.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *