Škodlivosť podkopáčika špirálového

Podkopáčik špirálový (Leucoptera malifoliella, syn. Leucoptera scitella), ktorý na hostiteľských rastlinách spomedzi tzv. mínujúcich škodcov spôsobuje najväčšie škody, je rozšírený v Európe, v Ázii a v severnej Afrike.

Najväčšie škody boli pozorované v oblastiach južnej Európy. Obávaným škodcom je najmä v škôlkach ovocných drevín. Ak sa vyskytuje vo väčšom zastúpení (viac ako 10 kusov na jednom liste jablone), poškodené listy uschýnajú a predčasne opadávajú. Postupom času dochádza k oslabeniu, pričom plody z takýchto stromov sú menej kvalitné a horšie skladovateľné.
Do kategórii mínujúcich škodcov zaraďujeme aj podkopáčika ovocného (Lyonetia clerkella) a ploskáčika jabloňového (Lithocolletis blancardella). Larvy podkopáčika ovocného vytvárajú chodbičkovité míny s pásikom trusu uprostred. Stromy, ktoré sú napadnuté, už z diaľky vyzerajú ako spálené. Charakteristickým prejavom prítomnosti húseničiek ploskáčika jabloňového sú hnedé elipsovité alebo okrúhle míny na rube listov. Hotová mína býva zvnútra mierne stiahnutá vláknami spradenými húsenicou, čo spôsobuje deformovanie listov. Pre larvy podkopáčika špirálovitého sú naopak typické okrúhle míny, pričom vo vnútri sa nachádza trus, ktorý je usporiadaný do kružníc alebo do tvaru špirály. Podkopáčik špirálový ako polyfágny druh, kladie vajíčka hlavne na listy jablone domácej, čerešne vtáčej, hrušky obyčajnej, ako aj na iné listnaté stromy.
V podmienkach Slovenskej republiky sa stretávame s dvomi až tromi generáciami za rok. Míny prvej generácie podkopáčika špirálového sa obyčajne masovo vyskytujú po kvitnutí jabloní. Po dorastení larvy vyliezajú z míny a kuklia sa v bielom zámotku na spodnej strane listov alebo v trhlinách kôry. Vo všeobecnosti prezimujú iba kukly, ktoré sú v bielych zámotkoch pod kôrou stromov alebo v iných úkrytoch. Vývin lariev nasledujúcej generácie prebieha od polovice júla do začiatku septembra. Predné krídla škodcu sú bledosivé s kovovým leskom. Na ich konci majú žlté políčko, v ktorom sú na prednom okraji krídla tri biele škvrnky. Na špičke krídla sú štyri čierne pásiky. Zadné krídla sú tiež bledosivé a olemované riasami. Hlava a hruď sú bledosivé, bruško je tmavosivé, tykadlá sú nitkovité a sú dlhé približne ako predné krídla. Farba vajíčka sa v priebehu vývoja mení z bledosivej na žltú farbu. Listy napadnuté prvou generáciou podkopáčika špirálového na mladých stromčekoch v škôlkach a záhradkách je potrebné odtrhnúť a spáliť. Za prirodzených nepriateľov pre larvy podkopáčika špirálového môžeme považovať vtáky.
Na chemickú ochranu pre zamedzenie šírenia podkopáčika špirálového možno z autorizovaných prípravok na ochranu rastlín použiť tieto prípravky: Calypso 480 SC (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Decis EW 50 (aj MB), Decis Protech (aj MB), Delta EW 50, Dimilin 48 SC (aj MB), Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS, Lambdol, NeemAzal T/S (aj v MB), Spintor (aj MB) a iba v MB balení Calypso Al a Samuraj. V boji proti tomuto škodcovi je potrebné zvoliť taký termín opatrenia, aby sa zasiahlo maximum mladých húseníc. Škodlivosť podkopáčika špirálového je významná hlavne v najteplejších oblastiach, teda v okresoch Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky. Menšie škody možno očakávať na juhu susediacich okresov, ktorými sú Pezinok, Senec, Trnava, Levice a na východe Slovenska okres Trebišov.

Ing. Ivana Horváthová, ÚKSÚP – Odbor ochrany rastlín

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *