Slovenskí malovýrobcovia syrov súťažili

Na každoročnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave v Nitre je vždy celý rad aktuálnych podujatí ako sú výstavy hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych produktov, výstavy poľnohospodárskych i potravinárskych zariadení a taktiež rôznych ocenení, seminárov či súťaží.

NITRA. V tomto roku už na 44. ročníku tejto náročnej a bohatej výstavy sa uskutočnili viaceré podujatia, z ktorých pre malovýrobcov ovčích, kozích i kravských syrov boli zaujímavé nielen výstavné a predajné stánky našich malovýrobcov, ale i V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho. Tento memoriál vznikol na pamiatku nestora nášho ovčiarstva a koziarstva, významného pedagóga SPU v Nitre doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc. a usporiadala ho Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní. V rámci tohto už tradičného memoriálu, na ktorom sa koná nákupný trh plemenných capkov (viď 18. strana) sa uskutočnila aj súťaž o najlepšiu kvalitu syrov z ovčieho, kozieho i kravského mlieka.

Na súťaž syrov sa prihlásilo až 17 výrobcov zo Slovenska a aj jeden z Českej republiky, a to: Advise, s. r. o., MVDr. Peter Guba; Agrovex Novoť; Almathea s. r. o., Hvozd u Prostějova; AT Dunaj, s. r. o., Rožňava, Mliekareň – Syráreň Dubník; Barbora Kováčová, Kozia farma Čierna Dolina; Ing. Patrik Keľo, Veľké Teriakovce; Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica; Jaroslav Dubec; Oľga Apoleníková SHR, Salaš Pružina; Plachtinská farma Baránek – Róbert Baránek SHR, Dolné Plachtince; PD Liptovské Revúce; PD Slatina nad Bebravou; RAMU s. r. o., farma Pod Vtáčnikom; RD Veľká Rača; Gazdovstvo Uhliská, Vagricol & Co. s. r. o., Nemšová; Syráreň Havran a. s. Senica.
Títo výrobcovia priniesli na súťaž spolu 47 rôznych syrov z ovčieho, kozieho i kravského mlieka. Syry hodnotila odborná komisia pod vedením Ing. Karola Heriana, zložená z pracovníkov mliekarní, SPU a chovateľov zvierat, a to veľmi objektívne,  nezaujato a anonymne.
V tomto roku sa súťaže zúčastnil rekordný počet už starších a skúsených, ale i nových začínajúcich výrobcov syrov a priniesli veľa zaujímavých a aj netradičných výrobkov. Už to neboli len tradičné hrudky a bryndza, ale aj veľmi pestrá paleta mäkkých, ale najmä zrejúcich syrov. Znamená to, že už aj na Slovensku sa dostávajú na trh farmárske, vynikajúce zrejúce syry nielen z kravského, ale i ovčieho a kozieho mlieka.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 37.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *