Stavby a objekty na uskladnenie objemových krmív

Poľnohospodárske stavby, medzi ktoré zaraďujeme aj objekty na skladovanie suchých objemových krmív, tvoria prirodzenú súčasť celého územia Slovenska. Stavali sa už v dávnej minulosti za účelom ustajnenia zvierat, uskladnenia poľnohospodárskych plodín a náradia. Potreba ich výstavby súvisela s tradičným spôsobom obživy pôvodných obyvateľov, ktorý spočíval v obrábaní pôdy a chove hospodárskych zvierat.

Súbežne s výstavbou objektov pre živočíšnu výrobu a najmä objektov a fariem pre hovädzí dobytok sa projekčne pripravovali a budovali aj stavby na uskladnenie sena, slamy, siláže a senáže. V začiatkoch investičnej výstavby poľnohospodárskych podnikoch išlo o technologicky a stavebne jednoduché objekty. Sklady sena boli prevažne drevenej konštrukcie. Postupne sa drevo nahradzovalo oceľovou konštrukciou a murovacími materiálmi. Naskladňovanie sena sa najskôr robilo rôznymi typmi elevátorových (reťazovo-hrablicových) dopravníkov, neskôr ich nahradili tzv. senomety a vyskladňovanie bolo spravidla ručné. Na uskladňovanie sena a slamy často slúžili aj povalové priestory ustajňovacích objektov.

Celý článok v RN č. 46

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *