Štítkovanie stromov za tri milióny eur má zvýšiť tržby

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky rozbieha projekt nezameniteľného označenia dreva plastovými štítkami. Okrem možnosti každodenného sledovania pohybu dreva a kontroly stavu zásob vedenie podniku od projektu za približne tri milióny eur očakáva zvýšenie tržieb a odkrytie vnútropodnikových rezerv.

BANSKÁ BYSTRICA. Podstata je v tom, že každý kmeň stromu bude mať na štítku jedinečný čiarový kód, ktorý znemožní neskoršiu manipuláciu alebo bezdôvodné preradenie dreva do inej kvalitatívnej triedy. „Úniky na tržbách z dôvodu zmeny kvalitatívneho zatriedenia dreva odhadujeme na dve až tri percentá z výšky tržieb. Po zavedení štítkov bude možné každý kus dreva jednoznačne identifikovať a zodpovední zamestnanci aj odberatelia budú musieť prípadnú dodatočnú zmenu kvality či nameraných rozmerov zdôvodniť,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Peter Morong. Bez jednoznačnej identifikácie kmeňov je v súčasnosti takýto postup pomerne komplikovaný. Denne aktualizovaný prehľad o zásobách dreva na území celého Slovenska umožní lepšiu koordináciu dodávok dreva odberateľom. Pokiaľ sa odhady úspor potvrdia, vrátia sa vložené prostriedky na zakúpenie techniky a zmenu softvérového vybavenia približne v priebehu dvoch rokov. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky predáva ročne drevo za približne 200 miliónov eur. Systém evidencie dreva pomocou štítkov s čiarovým kódom používajú aj poľské či české štátne lesy, na Slovensku je zavedený v podniku Vojenské lesy a majetky. Umožňuje sledovať pohyb dreva od vypíleného stromu cez manipuláciu až po predaj odberateľovi. Štítkovanie zvýši nároky na lesníkov, ktorí budú musieť denne drevo premerať, zatriediť do kvalitatívnych tried, zaevidovať a tieto údaje odoslať spolu s oskenovaným štítkom do systému. Ďalej sa však ich práca zjednoduší, pretože ďalšie pohyby dreva budú sledovať iba odčítaním čiarového kódu. Projekt bude odskúšaný od októbra na dvoch lesných správach odštepných závodov (OZ) Levice a Prešov a v priebehu budúceho roka sa postupne rozšíri na všetky OZ na území celého Slovenska. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a podnik chystá verejné obstarávanie na nákup potrebného vybavenia.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *