Štvrťstoročie s komorou

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v tomto roku oslavuje 25 rokov od svojho vzniku. Tento významný medzník si jej predstavitelia, členovia i významní hostia pripomenuli v uplynulý štvrtok v Nitre.

NITRA. Na oslavách 25. výročia SPPK sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, predstavitelia partnerských agrárnych a potravinárskych komôr z okolitých štátov, predovšetkým z krajín Vyšehradskej štvorky, a ďalší hostia.

Predseda SPPK Milan Semančík vo svojom prejave pripomenul doterajšiu púť SPPK a historické míľniky, pri ktorých SPPK doteraz bola.

Okrem iného uviedol, že počas štvrťstoročia existencie komora odolala okrem iného aj politickým tlakom na jej ovládnutie ba až likvidáciu. V súčasnosti SPPK združuje prevažne podnikateľské subjekty z odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva a služieb, v ktorých je zamestnaných 93 tisíc ľudí.

Predseda SPPK vyzdvihol aj skutočnosť, že práve SPPK ako jediná z agrárnych a potravinárskych komôr na Slovensku zastrešuje tak poľnohospodárov ako i potravinárov.

Ohľadne hodnotenia súčasnej kondície slovenského agrárneho a potravinárskeho sektora predseda SPPK uviedol, že naše odvetvie nie je v dobrom stave.

„Podnikanie v poľnohospodárstve sa často mení na podnikanie s dotáciami, a v dôsledku možnosti získať finančné prostriedky z eurofondov slovenskí poľnohospodári robia to, čo robiť môžu, a nie to, čo by bolo potrebné robiť,“ konštatoval M. Semančík.

Pri poskytovaní dotácií v tomto sektore, sa žiaľ, často stáva, že osobný záujem vyhráva nad celospoločenským prínosom.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *