Včely vystavené bežným pesticídom prestávajú lietať

Vedci sa na vzťah neonikotínoidových pesticídov a lietania zamerali potom, čo z predchádzajúcich výskumov vyplynulo, že včely, ktoré sa vydali opeľovať chemicky ošetrené polia, sa do úľov už nevrátili.

Štúdie vedcov z Kalifornskej univerzity v San Diegu a talianskej Bolonskej univerzity vôbec prvýkrát preukázali, že pesticídy bežne používané v poľnohospodárstve ovplyvňujú u inak zdravých včiel schopnosť lietať.
Pre overenie svojej hypotézy vedci zostrojili zariadenie, akýsi včelí kolotoč, v ktorom bola skúmaná včela upevnená k ramienku a lietala stále dokola. Zariadenie umožnilo vedcom včely skúmať v prostredí, ktoré mohli plne kontrolovať. Testovanie trvalo mesiace a zo získaných údajov vyplynulo, že typické úrovne expozície neonikotínoidov, ktorým by včely mohli byť vystavené pri hľadaní potravy na poľnohospodárskych plodinách – ale pod smrteľnými hladinami – viedli k podstatnému poškodeniu schopnosti včiel lietať. Vedci sa na vzťah neonikotínoidových pesticídov a lietania zamerali potom, čo z predchádzajúcich výskumov vyplynulo, že včely, ktoré sa vydali opeľovať chemicky ošetrené pole, sa do úľov nevrátili.
Vedci vo svojom experimente pracovali s pesticídom Thiamethoxam, ktorý sa používa napríklad na ošetrovanie kukurice, sóje či bavlny. „Náš experiment je prvým laboratórnym pokusom napodobniť podmienky v poľnohospodárstve a skúmať tak vplyv pesticídov na inak zdravé včely,“ hovorí Simone Tosi z Kalifornskej univerzity. „Pesticídy negatívne ovplyvňujú schopnosť včiel lietať, obmedzuje ich výdrž, rýchlosť a vzdialenosť, ktorú sú včely schopné uletieť.“ Pre včely je schopnosť lietať životne dôležitá, je to jediný spôsob, ktorým si dokážu zaobstarať potravu. Schopnosť včelieho lietania je ale životne dôležitá i pre človeka, pretože od včelieho opeľovania poľnohospodárskych rastlín závisí i produkcia potravín pre ľudí.
Vedci zistili, že jedno- až dvojdenná expozícia pesticídom ovplyvňuje schopnosť lietať, kratšia expozícia krátkodobo zvýši včeliu aktivitu. Včely potom lietajú ďalej, ale viac pritom blúdia. „U takých včiel je potom väčšia pravdepodobnosť, že sa do svojho úľa nevrátia,“ dodáva James Nieh z Kalifornskej univerzity. Pesticídy teda včely spravidla nezabijú priamo, smrť im navodia tým, že ovplyvnia ich správanie. „Včely sú vysoko spoločenské organizmy. Správanie tisícky včiel je pre prežitie celej kolónie dôležité,“ hovorí James Nieh. „Náš výskum preukázal, že bežne používané pesticídy včely hneď priamo neusmrtia, napriek tomu môžu byť príčinou zániku celej kolónie.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *