Moderátor:
Bohumil Urbánik
Audio záznam:
Stáhnout

AGRION má nového prezidenta.

Diskusia šéfredaktora Roľníckych novín Bohumila Urbánika s prezidentom Agrionu Ing. Petrom Matejovičom