Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Celoslovenské dni poľa – novinky

Zástupcovia jednotlivých spoločností na Celoslovenských dňoch poľa predstavujú svoje produkty pre rastlinnú výrobu