Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Eliminácia rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe

Diskusia o eliminácii rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe v rámci Diskusných okrúhlych stolov na Agrokomplexe 2017