Moderátor:
Malvína Gondová
Audio záznam:
Stáhnout

Európska únia a poľnohospodárstvo

Diskusia s Dušanom Chrenekom, vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku