Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Moderné spôsoby postrekovania

Diskusia odbornej redaktorky Roľníckych novín Viery Uvírovej so zástupcom značky LEMKEN pre Slovensko, Ing. Róbertom Peckom

Partner:

LEMKEN Slovakia