Moderátor:
Ing. Patrícia Dolešová, PhD.
Audio záznam:
Stáhnout

Nové národné plemeno: Slovenská dojná ovca

Rozhovor s doc. RNDr. Milanom Margetínom, PhD., pedagógom na Katedre špeciálnej zootechniky – SPU Nitra, vedeckým pracovníkom NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.