Archív programov

Celoslovenské dni poľa – novinky

Zástupcovia jednotlivých spoločností na Celoslovenských dňoch poľa predstavujú svoje produkty pre rastlinnú výrobu

Moderátor: Viera Uvírová

AGRION má nového prezidenta.

Diskusia šéfredaktora Roľníckych novín Bohumila Urbánika s prezidentom Agrionu Ing. Petrom Matejovičom

Moderátor: Bohumil Urbánik

Nové národné plemeno: Slovenská dojná ovca

Rozhovor s doc. RNDr. Milanom Margetínom, PhD., pedagógom na Katedre špeciálnej zootechniky – SPU Nitra, vedeckým pracovníkom NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra.

Moderátor: Ing. Patrícia Dolešová, PhD.

Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období

Diskusia s Doc. Ing. Ladislavom Ducsayom Dr., z Katedry agrochémie a výživy rastlín, SPU Nitra na tému „Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období“

 

Moderátor: Viera Uvírová