Moderátor:
Viera Uvírová
Audio záznam:
Stáhnout

Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období

Diskusia s Doc. Ing. Ladislavom Ducsayom Dr., z Katedry agrochémie a výživy rastlín, SPU Nitra na tému „Výživa a hnojenie ozimín v jarnom období“