Videoreportáže

Sejbu so spracovaním pôdy si pochvaľujú

Spájanie pracovných operácií do jedného prejazdu techniky je výhodným riešením nielen vzhľadom na úsporu času a počet prejazdov po poli, ale predovšetkým je to o úspore nákladov. Obľúbeným riešením sú napríklad kombinované sejacie súpravy spájajúce prípravu pôdy so sejbou, prípadne prihnojením. Tento spôsob využíva aj Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, kde sejbu...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Slávnostné odovzdávanie jubilejného “obra“

Poľnohospodársku techniku John Deere pozná azda každý, veď iba čo sa traktorov samotných týka, patrí táto značka k najpredávanejším na našom trhu. Začiatkom júla zorganizovala spoločnosť Agroservis spol. s r.o. v areáli Poľno SME, s.r.o. Palárikovo, pri príležitosti dodania jubilejného pásového traktora JD 9620RX na Slovensku, slávnostné odovzdávanie kľúčov zástupcom...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Presná aplikácia a minimálne straty

Technika na chemickú ochranu porastov patrí vo väčšine podnikov prvovýroby k nosným strojom, s výnimkou podnikov hospodáriacich v ekologickom systéme. Rozhoduje o kvalite porastov, výške úrody a v neposlednom rade o množstve vynaložených finančných prostriedkov na chemickú ochranu. Preto sú na ňu kladené prísne požiadavky nielen čo sa kvality aplikácie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Rodinná farma spája tri generácie

Keď sa spomenie okres Poltár, väčšine ľudí sa vybaví priemyselná výroba a dnes už nefungujúce sklárne. Na strane druhej je tento okres aj o poľnohospodárskej výrobe. Dôkazom je rodinná farma súkromne hospodáriaceho roľníka Ľubomíra Golčitera z Kalinova. Gazdovstvo prebral po svojom svokrovi, a spoločne so synom Marekom obhospodarujú v okolí...

Kategórie: Reportáž

Spoločný Deň poľa v Špačinciach

Poľnohospodárske družstvo Špačince je pravidelným hostiteľom a zároveň aj spoluorganizátorom Dňa poľa. Tento krát sa na pozemkoch družstva uskutočnil 1.spoločný Deň poľa nazvaný „SALT 1“, ktorý vznikol spojením začiatočných písmen organizátorských firiem. Už spomenuté PD Špačince bolo hostiteľom, firmy Strube, Adama, Lemken a TimacAgro pripravili pre návštevníkov zaujímavý program odrodových...

Kategórie: Poľnohospodárska technika