Autor
Kategórie:
Nezaradené

Vyložme slovenské potraviny na pulty!

Obyvatelia SR majú záujem o slovenské potraviny, ale z pultov našich predajní naďalej miznú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý už tretí rok realizovala spoločnosť GfK Slovakia pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS). Obchodníci ponúkajú spotrebiteľom stále viac zahraničných potravín napriek verejnému prehláseniu o záujme zvýšiť zastúpenie slovenských potravín na svojich pultoch.

Celoslovenský reprezentatívny prieskum si dala PKS vypracovať nezávislou renomovanou agentúrou GfK Slovakia. Na financovanie prieskumu sa opäť zložili potravinárske podniky združené v PKS, pretože minister pôdohospodárstva odmietol realizáciu prieskumu finančne podporiť.
Prieskum bol realizovaný v apríli až máji na rovnakej vzorke 360 predajní po celom Slovensku a rovnakou metódou ako v rokoch 2011 a 2012. V porovnaní s rokom 2012 sa podiel slovenských potravín znížil o 2 percentuálne body (p. b.) zo 46 na 44%, čo predstavuje pokles o 4,3 %.
Slovenská republika má v porovnaní s Českom (70,24%), Maďarskom (67,47%) a Poľskom (81,87%) domáce potraviny na pultoch zastúpené najslabšie. Z EÚ 27 je Slovenská republika v zastúpení domácej produkcie na domácom trhu na štvrtom najhoršom mieste. Dokonca aj ostrovná Malta má vyššiu potravinovú sebestačnosť ako Slovensko, ktoré v súčasnosti už viac ako 50% potravín dováža.
Potrabinárska komora Slovenska konštatuje, že na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý vývoj domáceho agropotravinárskeho sektora, čo sa negatívne odráža nielen na vývoji objemu produkcie poľnohospodárskych surovín a potravín, ale aj na zamestnanosti v sektore. Za obdobie rokov 1999 až 2011 sme na Slovensku zaznamenali pokles potravinárskych podnikov z 369 na 218, stratu takmer 18-tisíc pracovných miest a pokles využitia výrobných kapacít pod 50%.
Podľa výsledkov prieskumu najviac slovenských potravín je zastúpených na regáloch reťazcov COOP Jednota (64%) a CBA (57%), najmenej v reťazci Lidl (18 %). Najväčší medziročný pokles podielu vystavenia slovenských potravín bol zaznamenaný na regáloch v reťazci CBA (-7 p.b.) a Lidl (-6 p.b.).
Metodika prieskumu je stanovená tak, že nehodnotí správanie zákazníka, ale je zrkadlom obchodnej politiky daného obchodného reťazca a úprimnosti jeho vyjadrení o podpore predaja slovenských potravín.
„Už dlhodobo sa venujeme monitorovaniu podielu slovenských potravín na našich pultoch. S poľutovaním musím konštatovať, že prísľuby obchodníkov o zvýšení podielu sa stále nenapĺňajú,“ povedal Daniel Poturnay, prezident PKS a dodáva: „Tradične vysoký podiel slovenských potravín v domácich reťazcoch COOP Jednota a CBA je však dôkazom, že hodnota 60% je reálna, ak je záujem o podporu domácej výroby skutočný.“
Potravinárska komora preto vyzýva jednotlivé obchodné siete na pripojenie sa k Iniciatíve za zvýšenie podielu slovenských potravín, s cieľom postupne vrátiť podiel slovenských potravín nad 60%. PKS zároveň ponúka obchodníkom spoluprácu v oblasti kontroly kvality potravín a vyvážených vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi. Práve tie sa stali predmetom intenzívnej legislatívnej regulácie, ktorá nie vždy vedie k želateľným výsledkom.
Preto PKS vyzýva obchodné siete, aby prijali nasledovný verejný záväzok:
1. Obchodné siete, ktorých podiel slovenských potravín na pultoch je v súčasnosti viac ako 60%, v budúcnosti zachovajú dosiahnutú úroveň. 2. Obchodné siete, u ktorých je podiel slovenských potravín na pultoch menší ako 60 %, medziročne zvýšia úroveň ponuky domácich potravín o najmenej 5 percentuálnych bodov.
„Pevne veríme, že nielen domáce, ale aj zahraničné obchodné siete pochopia potrebu zvýšiť podiel predaja slovenských potravín a čo najskôr sa prihlásia k navrhovanému verejnému záväzku,“ hovorí člen predstavenstva PKS Jozef Špirko a vysvetľuje: „Otočiť doterajší negatívny vývoj je nevyhnutné nielen v súvislosti so zvýšením zamestnanosti a potravinovej sebestačnosti Slovenska, ale predovšetkým s potrebou zvýšiť kvalitu predávaných potravín, ktorú mnohé dovážané potraviny nedosahujú.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *