Význam podmietky po zbere obilnín

Po zbere viacerých hustosiatych plodín zberaných začiatkom leta, ostáva na poli strnisko, ktoré prestáva chrániť povrch pôdy pred negatívnymi poveternostnými vplyvmi, čo predtým zabezpečoval porast. V povrchovej vrstve pôdy sa zhoršuje stav fyzikálnych vlastností, vplyvom prejazdov rozličných strojov po poli pri zbere a bezprostredným vplyvom dopadajúcich kvapiek dažďov. V dôsledku vysokých teplôt pôda rýchlo vysychá, urýchľuje sa vývin chorôb a škodcov v pôde. Na odstránenie uvedených i ďalších rozličných negatívnych vplyvov, sa na pôde ihneď po zbere úrody sa má vykonať podmietka strniska alebo plytká orba.

Technologické a technické hľadiská pôdoochranných technológií obrábania pôdy spočívajú v náhrade orby pluhom s odhrňovačkou kyprením pôdy radličkovými, dlátovými alebo tanierovými kypričmi, až po priamu sejbu do neobrobenej pôdy. Pôdoochranné technológie tým zvyšujú nároky na kvalitu a funkčnosť techniky (najmä sejačiek), manipuláciu s pozberovými zvyškami rastlín a snahu o odstránenie predchádzajúceho zhutnenia pôdy. Stroje, používané v týchto technológiách, musia zabezpečovať šetrné kyprenie pôdy a zapravenie priemyselných a hospodárskych hnojív do pôdy, a to aj v podmienkach väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu pôdy alebo v jej povrchovej vrstve.

Pri podmietke sa pôda plytko nakyprí, pričom sa vytvárajú priaznivé podmienky pre klíčenie semien burín a zvyškov semien zberaných plodín, ktoré sa nasledujúcou operáciou najčastejšie orbou zapravia do pôdy a zničia. Podmietka však plní aj iné funkcie predovšetkým šetrí pôdnu vlahu prerušením kapilárneho vzostupu vody. Uvedené šetrenie pôdnou vlahou má význam predovšetkým v suchom letnom období, kde sa každý deň odparí z nepodmietnutého pozemku cca 30 m3 vody z jedného hektára. Nedostatok vlahy môže mať vplyv na následné nerovnomerné vzchádzanie vysievaných medziplodín a ozimín. Zároveň vysušená pôda, ktorá vzniká pri neskoro podmietnutých prípadne nepodmietnutých pôdach spôsobuje zvýšenú hrudovitosť pri nasledujúcich obrábacích zásahoch. Prevzdušnením pôdy pri plytkom obrábaní pôdy sa podporuje i rozvoj aeróbnej mikroflóry,ktorá urýchľuje mineralizáciu pozberových zvyškov predplodiny.

Viac v RN č. 25

Prof. Dr. Ing. RICHARD POSPIŠIL

                                                                                Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *