Výzva OECD na predkladanie žiadostí o vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyhlásila výzvu na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) v roku 2014 na nasledovné témy: Prírodné zdroje ako výzva Trvalá udržateľnosť v praxi Potravinový reťazec

Posledný dátum podania prihlášky je 10. september 2013.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine programu CRP. Z programu sú hradené životné náklady a preprava vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov. Sponzorovanie vedeckých konferencií je určené pre výskumné ústavy a medzinárodné združenia z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva na organizovanie vedeckých konferencií vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom programu CRP, za účelom informovania prijímateľov politických rozhodnutí, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu sa hradí účasť vybraných rečníkov na podujatí formou úhrady ich pobytových nákladov a prepravy. O obe formy podpory sa môžu uchádzať aj poľnohospodárske komory, univerzity a štátne veterinárne a potravinové správy. O podporu z  CRP sa môžu uchádzať nasledovné členské krajiny programu: Austrália, Belgicko, Čile, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a USA. 

Viac informácií o podmienkach výzvy, ako aj on-line formulár na predloženie žiadosti je k dispozícii na www.oecd.org/agriculture/crp.

Prípadný záujem je možné konzultovať s odborom zahraničnej koordinácie MPRV SR (Tel.: 02/59266 276). 

(MPRV SR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *