Zásobovanie mliekového dobytka bielkovinami

Zásobovanie stád mliekového dobytka bielkovinami nadobúda v dôsledku stúpajúcej výkonnosti čoraz väčší význam. Vyššie náklady na proteínové jadrové krmivá a ich neistá dostupnosť, ako aj trend smerom k domácemu zásobovaniu bielkovinami, vracia problém bielkovín zo základného krmiva znova do centra záujmu.

Na zásobovanie kráv by sa malo využívať čo najviac bielkovín zo zelených trávnych plôch a poľných krmovín. Vyváženým stavom rastlín, vhodným hnojením, včasným využitím a optimálnym konzervovaním je možné pozberať značné množstvo bielkovín.
Zásobovanie prežúvavcov bielkovinami je v podstate závislé od procesov v systéme predžalúdkov. V predžalúdkoch prežúvavcov prebieha masová proteosyntéza, ktorej sa zúčastňuje veľa druhov baktérií, infuzórií a plesní. V bachore vytvorený mikrobiálny proteín je podstatným množstvom nutričných živín, ktoré v priebehu ďalšieho metabolizmu tvoria základný substrát pre tvorbu telových bielkovín a bielkovín mlieka. Na produkciu vysokohodnotných bielkovín sú prežúvavce schopné využiť aj nebielkovinový dusík. Táto schopnosť zvierat so zložitým žalúdkom je už dávno známa a v dnešnej dobe prináša nemalé úspechy pri praktickej výžive a veľkých ekonomických efekt pri zhodnocovaní krmív a stúpajúcich požiadavkách na výrobu mäsa a mlieka.
Trávené bielkoviny prechádzajú rôznymi stupňami rozkladu až po amoniak, v závislosti od zloženia a času stráveného v bachore. Tento je spolu s amoniakom z neproteínových dusíkatých zlúčenín (NPN), ako napríklad kŕmna močovina, použitý podľa energetickej potreby bachorových mikróbov k syntéze proteínov.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 46.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *