Deň poľa – zber kukurice v Jasovej

Obsahom odborného dňa poľa uskutočneného na poliach spoločnosti AGRONATUR, s.r.o. Jasová v polovici novembra, bolo predstavenie obilného kombajnu KZS-1218 PALESSE GS 12 bieloruskej spoločnosti Gomselmash, jeho technických parametrov s ukážkou praktického zberu kukurice, ktorou sprevádzali pracovníci spoločnosti TRUCKCENTRUM Košice s.r.o.

Hostí podujatia privítal Ing. Dušan Blaho a to v mene organizátorov dňa poľa Združenia agropodnikateľov Družstvo Dvory nad Žitavou, zástupcov spoločností BYiMPEX Bratislava a  Truckcentrum Košice, ktorí sú oficiálnym distribútorom a prevádzkovateľom servisu poľnohospodárskych strojov bieloruskej spoločnosti Gomselmash na Slovensku. Osobitne privítal Jozefa Migaša, veľvyslanca SR v Bielorusku.

Ing. Stanislav Becík, predseda ZAD Dvory nad Žitavou, taktiež privítal hostí podujatia, najmä žiakov SOŠ a študentov SPU Nitra: „Za užívateľa tohto kombajnu považujem dnešný deň za dôležitý a na základe prvých skúseností s jeho prevádzkou, porovnania s inými typmi kombajnov,smerodajný, aby sme ho vedeli zodpovedne vyhodnotiť a do budúcnosti prijali správne rozhodnutia, akým smerom sa investície do zberovej techniky v našom podniku budú uberať.“

Podľa S. Becíka je dôležité zvažovať vynakladané prostriedky, aby spätná väzba návratnosti bola čo najefektívnejšia. „Technika nemá byť samotný cieľ, má byť len účelom na dosiahnutie stanoveného cieľa. Treba si klásť podstatné otázky: koľko ma ten kombajn bude stáť, aké budú jeho prevádzkové náklady počas používania, ako ovplyvní ekonomiku podnikania.“

Gomselmash – dlhoročná výroba zberovej techniky

Ing. Jozef Današ, zástupca výrobného závodu Gomselmash na Slovensku, ktorého hlavná pobočka je v Smižanoch v Českej republike, predstavil spoločnosť a prítomných oboznámil s  technickými parametrami kombajnu. „Výrobné združenie Gomselmash bolo založené už v roku 1930 a je známe tým, že má dlhoročné skúsenosti s výrobou zberovej techniky. V súčasnosti firma zamestnáva približne 21 tisíc ľudí vo svojich štyroch výrobných závodoch v Bielorusku,“ a k samotnej výrobe uviedol:„ Zámerom spoločnosti je vyrábať stroje a zberovú techniku, ktorá je jednoduchá z pohľadu údržby a obsluhy. Výrobný program je zameraný na technologicky prepojenú radu strojov, do ktorej spadá aj predstavovaný obilný samohybný kombajn KZS-1218 PALESSE GS12.“

Presadiť sa na trhoch EÚ

Rozhodnutie firmy presadiť sa aj na európskych trhoch viedlo k rešpektovaniu požiadaviek na parametre strojov z pohľadu európskych odberateľov, v prípade kombajnu KZS-1218 PALESSE GS12 – ho vybavila motorom, ktorý spĺňa ekologické podmienky EÚ. V tomto modeli kombajnu je motor od spoločnosti Mercedes Benz OM926 LA 3B o výkone 327 konských síl.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *