Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Analýza chovu raticovej zveri na Slovensku

Podľa novely zákona o veterinárnej starostlivosti 184/2018 Z. z. je zver vo farmovom chove považovaná za hospodárske zvieratá. Keďže počet fariem raticovej zveri na Slovensku dosiahol v roku 2016 úroveň 400, v roku 2017 úroveň 500 a v roku 2018 úroveň 540 prevádzkarní, bude potrebné tomuto odvetviu živočíšnej výroby venovať...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba