Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Ošípané v systéme trojplemenného kríženia

Podľa FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) má bravčové mäso najvyšší podiel na globálnej spotrebe všetkého mäsa suchozemských živočíchov. S cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť je v chove ošípaných aplikovaný proces hybridizácie (kríženia) s využitím špeciálne vyšľachtených materských a otcovských plemien či línií.

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba

Kvalitu vajec neovplyvníme technikou chovu

Reagujeme na článok Ing. Pavla Friča, ktorý bol publikovaný v Roľníckych novinách č. 9 s názvom Nešťastné budú nosnice. V príspevku poukazuje na „nezmyselné kroky Bruselu (EÚ) a neuvážené vyhlásenia tzv. odborníkov na zdravú výživu, že najväčšie obchodné reťazce v Európe sa zaviazali, že od roku 2025 nebudú kupovať vajcia,...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba