Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter
Invázia dospelcov kukuričiara môže zdecimovať blizny a kukurica tak nemá zrno

Dve muchy jedným prípravkom

Súčasná foliárna insekticídna ochrana kukurice, pokiaľ vynecháme škodcov vzchádzajúcich rastlín a koreňov, je založená predovšetkým na kontrole víjačky kukuričnej a v poslednom období tiež na dospelcoch kukuričiara koreňového. Z biologického hľadiska patria do odlišných skupín, ich výskyt a škodlivosť v porastoch kukurice sú odlišné. Syngenta ponúka pestovateľom univerzálne a veľmi...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

U nás si repku ozimnú vyberie každý

Ponúkame komplexné riešenia pestovania repky ozimnej. Začínajú výberom kvalitnej odrody, na ktorú plynule nadväzuje herbicídne, fungicídne a v neposlednom rade insekticídne ošetrenie počas rastu tejto plodiny. Správne zvolené pesticídne ošetrenie napomôže tomu, aby odroda maximálne využila svoj úrodový potenciál a uspokojila aj tých najnáročnejších pestovateľov....

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba