Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

KUHN MAXIMA- Jej doménou je presnosť

Sejba je jednou z najdôležitejších pracovných operácií a je základným kameňom pre zabezpečenie vysokej a kvalitnej úrody budúcej plodiny. Požiadaviek na kvalitu sejby je viacero, avšak väčšinou sa jedná najmä o zabezpečenie čo najlepšieho rozmiestnenia osiva do požadovanej hĺbky a dodržanie rovnomerných medzier medzi jednotlivými semenami osiva.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Postrekovač Horsch pre malých farmárov

Po predstavení nosných modelov ťahaných postrekovačov Horsch Leeb LT a GS si pripravila východonemecká firma základný rad postrekovačov AX vhodný pre menších farmárov. Osloviť bude chcieť najmä cenovou dostupnosťou a jednoduchým, avšak stále spoľahlivým riešením. Napriek tomu nájdeme v postrekovači stále kvalitné komponenty svetových výrobcov.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Nové haly pre rozmnožovací chov moriek

Deň otvorených dverí spoločností BRANKO, a.s. a AGE, s.r.o. v Horných Salibách prilákal množstvo chovateľov a záujemcov o novú technológiu v chovoch. Návštevníci mali možnosť prezrieť si novovybudované haly a technológie, ktoré začne spoločnosť už o niekoľko týždňov využívať pri príchode nového turnusu moriek a zároveň získať množstvo informácií od...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Ekonomika závisí aj od spotreby a ceny paliva

Náklady na pohonné hmoty pre užívateľov mobilnej poľnohospodárskej techniky predstavujú významnú a niekedy dokonca podstatnú položku celkových nákladov, v prepočte na jednotku spracovanej plochy alebo produkcie. Výrobcovia mobilnej techniky resp. spaľovacích motorov sú nútení z konkurenčných dôvodov, ale aj príslušnou legislatívou znižovať spotrebu paliva, pretože produkcia emisií závisí okrem iného...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky

Poľnohospodárska výroba je existenčne spojená s prevádzkovaním traktorov, ktoré stále predstavujú rozhodujúci energetický prostriedok zabezpečujúci v agregácii s príslušnými náradiami väčšinu mobilných pracovných operácií v poľnej rastlinnej výrobe. Podľa dostupných štatistických údajov traktory aj v súčasnosti patria v poľnohospodárstve k najpredávanejším strojom. Vyplýva to najmä zo známej skutočnosti, že traktory...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Hagie STS12 i – viac ako len postrekovač

Americký gigant John Deere už v roku 2016 oznámil odkúpenie majoritného podielu spoločnosti Hagie, ktorá je americkým výrobcom techniky na chemickú ochranu rastlín. Tá je známa najmä svojím inovatívnym prístupom k výrobe postrekovačov s nevídanou výbavou. Ani po odkúpení spoločnosti však táto značka postrekovačov nezanikla, práve naopak. V súčasnosti ponúka...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Ocenenia za inovácie na veľtrhu SIMA sú už známe

Ocenenia za inovácie na parížskej výstave SIMA sú známe v predstihu už niekoľko týždňov pred jej samotným otvorením. Odborná porota udelila ocenenia celkom 27 kusom inovatívnej techniky a technológií, ktoré majú podľa nej najväčší prínos do oblasti poľnohospodárstva, či už sa jedná o uľahčenie práce pomocou nových technologických riešení, alebo...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Školenie pedagógov stredných odborných škôl

Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR organizovalo v dňoch 11. a 12. decembra v priestoroch Agroinštitútu v Nitre školenie pedagógov zo stredných odborných škôl. Za účasti odborníkov z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. h. c. prof. Pavla Finduru, PhD., vedúceho KSVB, doc. Ing. Jána Jobbágya,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika