Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Závlahové systémy u nás a vo Francúzsku (I)

Závlahy sú na našom území už po dlhšiu dobu podrobené kritike z dôvodu ich nízkeho využitia, ale taktiež i stavu, ktorý často nie je prevádzkyschopný. Z tohto dôvodu sa tí najpovolanejší rozhodli zorganizovať konferenciu za účasti francúzskych odborníkov, ktorí sa snažili priniesť svoje know-how i medzi slovenskú odbornú verejnosť.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Prehliadka portfólia spoločnosti Joskin

Počas druhého dňa čakali na návštevníkov predstavenia rozličných strojov z portfólia firmy Joskin na rozličných stanovištiach. Zástupcovia spoločnosti nás informovali o výhodách a pokrokových riešeniach, ktoré ponúkajú jednotlivé nové a inovované stroje. Ako sme už spomínali, spoločnosť Joskin je špecialistom na aplikáciu maštaľného hnoja a hnojovice. Prezentácia strojov teda nemohla...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Technika na prípravu pôdy a sejbu v jarnom období

Znižovanie celkových nákladov na založenie porastu patrí medzi dôležité úlohy ich pestovateľov poľných plodín. Konvenčným spracovaním pôdy, v ktorom dominuje orba a následný súbor pracovných operácií, sa čoraz viac chápe technologický postup, ktorým možno síce dosiahnuť splnenie mnohých agronomických zásad, avšak za cenu nízkej efektívnosti vynakladaných vstupov.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

V Soumagne oslavovali polstoročnicu značky Joskin

V dňoch 7. – 8. novembra prebehli oslavy 50.výročia založenia firmy Joskin. V sídle spoločnosti, v belgickom mestečku Soumagne, neďaleko od hlavného mesta provincie Lutyšsko, ktorým je Liége. Zamestnanci spoločnosti Joskin pripravili veľkolepú oslavu spojenú s predstavením niekoľkých menších, či väčších noviniek. Oslava to bola naozaj veľkolepá a na záver...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Využitie traktora ovplyvňujú aj pneumatiky

Vývoj moderných traktorov smeruje do oblasti zvyšovania ich výkonu a výkonnosti v prevádzke cestou zdokonaľovania konštrukčných parametrov a výkonových charakteristík. Pokiaľ však aj ten najmodernejší traktor nie je správne nastavený, užívateľ nemôže dosiahnuť úplné využitie inštalovaného výkonu motora a ťahových vlastností a tým návratnosť vynaloženého kapitálu. Viacerí praktici sa zhodujú...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Defilé techniky ako súčasť osláv 50. výročia spoločnosti Joskin

Belgický výrobca techniky Joskin, známy predovšetkým výrobou cisterien, návesov a rozmetadiel hnojív oslávil v dňoch 7. - 8. novembra 50. výročie svojho založenia. V mestečku Soumagne, neďaleko od hlavného mesta provincie Lutyšsko, ktorým je Liége pripravili veľkolepú oslavu spojenú s predstavením niekoľkých noviniek, a naša redakcia bola pri tom. Jej...

Kategórie: Poľnohospodárska technika