Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Elektronické príslušenstvo traktorov

Vývoj nových koncepcií poľnohospodárskych traktorov je spojený s rastúcimi nárokmi na regulačné, riadiace, diagnostické a informačné zásahy. Súčasné traktory v podstate bez elektronického príslušenstva, resp. elektroniky nemôže existovať. Zavádzanie elektronizácie je riešené z dvoch aspektov. Prvý je z pohľadu ekológie, kde sú nastavené prepojenia a riadenie spaľovacieho motora s ostatnými...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Pekné umiestnenia v silnej konkurencii

Žiaci Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre sa dňa 22. septembra zúčastnili Medzinárodnej mládežníckej súťaže v orbe, ktorá sa konala v estónskom Olustvere. V konkurencii žiakov stredných škôl z deviatich európskych štátov obsadili krásne štvrté, resp. siedme miesto. Ku pódiovému umiestneniu však nechýbalo veľa a vzhľadom na podmienky, ktoré na...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

V Seliciach jubilejne pri zbere kukurice

Deň poľa kukurice a jesenných prác v Seliciach už po jubilejný desiaty krát privítal návštevníkov, ktorí mali možnosť pozrieť si a zhodnotiť kvalitu práce najmodernejšej techniky spojenej s pestovaním kukurice. Podujatie, ktoré svojou kvalitou patrí medzi tie najlepšie, ktoré môžeme na našom území navštíviť obohatilo svojimi expozíciami celkovo 39 firiem...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Technológie využívané na ťažbu a sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve Slovenska

Lesy môžeme považovať za strategické bohatstvo krajiny. Nielen preto, že pri racionálnom obhospodarovaní ide o nevyčerpateľný zdroj drevnej suroviny, ale popri množstve ďalších dôležitých funkcií je aj strategickým zdrojom pitnej vody. Podľa rôznych zdrojov lesy poskytujú 50 až 70 % pitnej vody dostupnej pre ľudí. Kým národné poľnohospodárstvo je nevyhnutné...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Využívanie tzv. popredajných služieb pri prevádzke techniky

Zabezpečenie prevádzky stále zložitejších strojov používaných na podnikovej úrovni sa stáva čoraz väčším problémom. V čase požadovaného šetrenia zdrojov sa ako riešenie ponúka vykonávanie náročnejších prác, ako sú diagnostické posezónne prehliadky strojov, prípadne ich zložitejšie opravy formou tzv. priemyselnej údržby, ktorú zabezpečujú dodávatelia strojov formou tzv. popredajných služieb.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Predstavenie noviniek Krone v Berlíne

Na nedávnej tlačovej konferencii v Berlíne predstavil popredný výrobca techniky na zber krmovín Krone hneď niekoľko noviniek, a naša redakcia bola pri tom. Firma Krone usporiadala tlačovú konferenciu pre niekoľko desiatok novinárov, aby prostredníctvom médií informovala poľnohospodárov na celom svete o nových technológiách, na ktorých počas uplynulého roka pracovali.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Najvýkonnejšia rezačka a ďalšie novinky

Po prvom dni, kedy sa uskutočnila tlačová konferencia v Berlíne (článok na predošlej strane) ostalo veľa otázok nezodpovedaných. Spoločnosť Krone síce predstavila nový systém OptiMaxx s najväčším valcovým kondicionérom na trhu, ako aj OptiMaxx so štandardným priemerom valcov 250 mm, avšak bližších informácií o tom, v ktorých strojoch bude tento...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Orba, alebo hĺbkové kyprenie pôdy ?

Použitie pluhu ako základného náradia pre obrábanie pôdy má v Európe dlhú tradíciu. Orba je stále základnou pracovnou operáciou a zároveň aj určitým synonymom pre kvalitné a „starostlivé“ obrábanie pôdy. Prostredníctvom orby riešime viaceré agrotechnické problémy ako zapracovanie pozberových zvyškov, utuženie pôdy v orničnej vrstve, mobilizáciu živín z pozberových zvyškov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Agroservis oslávil jubileum vo veľkom štýle

Spoločnosť Agroservis s. r. o. si pripravila pre zákazníkov, odbornú i laickú verejnosť špeciálny deň otvorených dverí, ktorý usporiadala počas dvoch dní. Špeciálnym v tom, že bol spojený s oslavou 25. výročia založenia spoločnosti. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program a prezentácia poľnohospodárskej techniky nosných značiek John Deere, Bednar,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika