Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Zjednotenie agregátov pod kapotou

Zeleno-biela flotila poľnohospodárskej techniky značky Claas pútala na treťom ročníku Celoslovenských dní poľa na stánok spoločnosti Agrall s.r.o. pozornosť nejedného návštevníka. Najväčšie zastúpenie mali kolesové traktory klasickej konštrukcie zastúpené modelovými triedami Axion, Arion alebo Axos a vystavený bol aj obilný kombajn Lexion 670 a závesné náradie Väderstad.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Prezúvanie a opravy pneumatík priamo na poli

S pneumatikou, ako posledným článkom oddeľujúcim stroj od povrchu vozovky a pôdy sa stretávame takmer na každom poľnohospodárskom mechanizme. Pneumatiky sa nachádzajú na traktoroch, kombajnoch, teleskopických manipulátoroch, ale aj na závesnom náradí, dopravných prostriedkoch alebo na iných samochodných poľnohospodárskych strojoch. Tretí ročník Celoslovenských dní poľa privítal nielen predajcov techniky, osiva,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Prehľadná expozícia techniky

Kombináciu značiek Deutz-Fahr, Merlo, HE-VA, Muthing alebo Annaburger mohol návštevník tretieho ročníka Celoslovenských dní poľa vidieť iba na jednom stánku a to na stánku spoločnosti Ematech s.r.o. Prehľadná expozícia poľnohospodárskej techniky ponúkala riešenie poľnohospodárskej dopravy, manipulácie, mulčovania, alebo spracovania pôdy diskovým, či radličkovým náradím. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Dominovalo závesné náradie

Najväčšia poľná výstava venovaná odrodovým pokusom, poľnohospodárskej technike a hospodárskym zvieratám, Celoslovenské dni poľa 2014, zaznamenala aj tohto roku bohatú účasť všetkých významných značiek poľnohospodárskej techniky vystupujúcich na slovenskom trhu. V zástupe expozícii strojov mala svoj stánok aj spoločnosť TOPAGRI Slovakia s.r.o., ktorá zastupuje značky Kverneland a Valtra. Priniesli so...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Budúcnosť postavená na silnej tradícii

Keď bola v roku 1780 založená kováčska dielňa v obci Birten, na Porýní západného Nemecka, boli zároveň položené aj základy modernej poľnohospodárskej techniky značky LEMKEN, ktorú dnes pozná azda každý poľnohospodár. Jasné zameranie výrobného programu na spracovanie pôdy, sejbu a chemickú ochranu, v spolupráci s neutíchajúcim nasadením pracovníkov vývoja, prinášajú...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Od polotovaru k sofistikovanému stroju

Pre stále napredovanie poľnohospodárstva je dôležité udávať trendy v smerovaní modernej poľnohospodárskej techniky. Značka Krone si je tohto vedomá a neustálym vývojom nových a zlepšovaním už existujúcich strojov, patrí napríklad v Nemecku k popredným výrobcom diskových žacích strojov, lisov na valcové i hranolovité balíky, jedinečných samochodných žacích strojov Big M,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

S manipulátorom v strede expozície

V poradí už tretí ročník Celoslovenských dní poľa ponúkol predajcom poľnohospodárskej techniky jedinečnú príležitosť prezentácie strojov formou statickej expozície a pre prihlásené firmy v rámci odborného programu, aj možnosť prezentácie pluhov priamo na poli. Expozícia spoločnosti SOME Slovakia s.r.o. pozostávala z traktorov Same všetkých výkonových tried, vystavené boli aj malé...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Každý si našiel to svoje

Tretí ročník Celoslovenských dní poľa bol aj tento krát prehliadkou tej najmodernejšej a najvýkonnejšej poľnohospodárskej techniky súčasnosti. K najväčším expozíciám strojov patrila aj tá spoločnosti AGRI CS Slovakia s.r.o., v ktorej dominovala technika značky Case IH, Great Plains a Amazone. V strede hrdo stál pásový traktor Case IH Quadtrac 550.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Spolupráca je základom úspechu

Deň poľa Špačince, ktorý sa konal na pozemkoch Poľnohospodárskeho družstva Špačince, dokázal už po druhý krát, že spojenie prehliadky odrodových pokusov s komentovaným predvádzaním modernej poľnohospodárskej techniky, je kľúčom k vydarenej akcii. V spolupráci firiem LEMKEN, RAPOOL Slovakia, BASF Slovensko, Strube SK a PD Špačince, vznikol celodenný program moderovaný Vladimírom...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Domáce sejačky z Hlohovca

V minulosti bolo pomerne bežným javom, pokiaľ sa poľnohospodárske družstvo venovalo aj inej činnosti ako rastlinnej a živočíšnej výrobe. Kedysi rozšírený trend pridružených výrob dnes udržiava hŕstka slovenských družstiev, pričom medzi takéto podniky patrí aj Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, ktoré sa v rámci rozsiahlej strojárskej výroby venuje aj výrobe sejacích strojov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika