Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

V znamení modrej trojice

Poľnohospodári pracujúci v prvovýrobe by sa asi ťažko zaobišli bez potrebného mechanizačného vybavenia, pomocou ktorého obhospodarujú svoje výmery. Preto sa pri výbere stroja, s ktorým pracujú niekoľko rokov, rozhodujú predovšetkým na základe výsledkov jeho práce, ale aj od kvality prevedenia. Nemecký výrobca závesnej pôdospracujúcej techniky, značka LEMKEN, si našla svoje...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Špička v zberových adaptéroch

Prakticky od svojho založenia sa značka Geringhoff špecializuje na zber kukurice, obilnín a špeciálnych plodín. Formou moderných zberových adaptérov pre obilné kombajny, ktoré dnes tvoria nosnú časť produkcie značky, ponúka spoľahlivé riešenia v oblasti zberu poľných plodín. Na brnenskom veľtrhu TECHAGRO, ktorý sa konal na prelome marca a apríla, prezentovala...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Nové traktory značky Zetor

Veľtrh TECHAGRO využil domáci producent traktorov, spoločnosť ZETOR TRACTORS a. s., na predstavenie čerstvej novinky, novej modelovej triedy Zetor Forterra HD, ktorá posúva výkonové hranice značky Zetor, zase o niečo vyššie. Nová modelová trieda pozostáva z troch modelov s výkonom od 93 kW/127 k do 108 kW/150 k. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Osvedčená značka, osvedčený model

Bez presnej sejby poľnohospodárskych plodín sa dnes už iba ťažko dá predstaviť moderné poľnohospodárstvo. Kvalita založenia porastu, sejba, významným spôsobom ovplyvňuje výnos a samozrejme aj samotnú ekonomiku pestovania. Riešenie problémov presnej sejby ponúka spoločnosť Agroservis spol. s r.o., ktorá sejačkami na presný výsev značky KUHN, dokáže tento problém riešiť. O...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Aj o lúky sa treba starať

Geografická lokalizácia a nadmorská výška poľnohospodárskych pozemkov, je z hľadiska obrobiteľnosti určujúcim kritériom. Pokiaľ v nížinatých oblastiach by sme márne hľadali rozsiahlejšiu časť chotára venovanú trvalým trávnym porastom, lúkam a pastvinám, s narastajúcou svahovitosťou pozemkov sa rozširujú aj zelené plochy využívané ako pastva pre dobytok alebo produkčná plocha sena.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Najväčší z nesených postrekovačov

Zvyšujúca sa intenzita pestovania poľných plodín a vysoké vstupy do prvovýroby, nútia poľnohospodárov k neustálej optimalizácii využitia poľnohospodárskej techniky. Výnos zo založených porastov významnou mierou ovplyvňuje aj chemická ochrana, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou dobrej žatvy. Inovatívnu a výkonnú techniku ponúka značka LEMKEN, v ktorej produktovom portfóliu, v segmente chemickej...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Pneumatiky vytvorené pre presné poľnohospodárstvo

Tak, ako aj pri cestných dopravných prostriedkoch, tak aj pri poľnohospodárskych strojoch, je dôležitým kritériom správneho používania voľba vhodnej pneumatiky. Pokiaľ pri cestných motorových prostriedkoch sa kladie dôraz na čo najlepšiu priľnavosť na vozovku, pri pneumatikách používaných v poľnohospodárstve, je nárokov kladených na pneumatiku hneď niekoľko. V prvom rade sú...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Prevodovka robí traktor traktorom

Energetický prostriedok, traktor, je neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárstva. Prvými údajmi, s ktorými sa používateľ pri tomto type stroja stretne, sú výkon motora a hmotnosť stroja. Tieto hodnoty by mali patriť k základným ukazovateľom a v závislosti od nich, sa určuje aj jeho využitie. Tretiu, rovnako veľmi dôležitú úlohu hrá v tomto...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Novinka na farme v Lúčkach

Každý farmár hľadá pri kúpe nového traktora čo najideálnejšie zladenie jeho parametrov. Nepochybne je to výkon, pohodlie a ak stroj pracuje vo svahovitom teréne, tak aj stabilita. Neďaleko od Kremnice, v obci Lúčky gazduje Michal Kubašiak, ktorý má vo svojom strojovom parku hneď dva traktory značky Same, starší a výkonnejší...

Kategórie: Poľnohospodárska technika