Archív pre rubriku: Prílohy RN

Filter

Pšenica + Agronóm č.4

Vývoj poveternostných podmienok rozhoduje v posledných fázach dozrievania obilnín o konečnom výsledku produkcie, vplyv má najmä dostatok prístupnej vody v pôde. Vo fázach mliečnej a voskovej zrelosti je potrebné väčšie množstvo zrážok, pretože je to obdobie tvorby zrna a nedostatok vody sa prejaví menším počtom zŕn v klase. Vo...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Veni, vidi, vici!

Náročnosť pestovania repky je všeobecne známa, najmä s ohľadom na významnosť každej časti pestovateľskej technológie. Z tohto hľadiska je preto mimoriadne dôležité urobiť správne rozhodnutie hneď na začiatku, pri výbere odrody. Každý pestovateľ chce dosiahnuť čo najvyššiu úrodu, ideálne v kombinácii s minimom investícií. Samozrejme, každý má iné podmienky a...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Hybridy repky pre novú technológiu

V roku 2014 dosiahli osevné plochy Clearfield® hybridov repky ozimnej v Slovenskej republike 1500 ha a pre ich pestovanie sa rozhodli prví poľnohospodári. Táto nová technológia umožňuje jedným postemergentným ošetrením herbicídom Cleravis® ničiť v podstate všetky buriny vrátane výmrvu obilnín a tiež kapustovité buriny, ktoré sú inak v repke nezničiteľné....

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Repka + Agronóm č.3

V apríli sme zaznamenali výraznejší deficit zrážok, celý mesiac bol zrážkovo výraznejšie podnormálny. V priemere za Slovensko spadlo len 55 % zrážok v porovnaní s dlhodobým normálom. Chladné noci a sucho spôsobilo oneskorenie vegetácie o 10 – 14 dní oproti minulému roku. Repka začala neskôr kvitnúť a kvitla krátko. Priemerná...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Pšenica + Agronóm č.2

Pšenica sa vlani priblížila k svojmu úrodovému potenciálu. Podarí sa jej tento úspech zopakovať aj v aktuálnej sezóne? Síce na ekonomickú efektívnosť jej pestovania vplýva najmä vývoj realizačnej ceny, ktorá sa v čase tvorby tejto prílohy začiatkom marca pohybovala na úrovni 184,50 eur/t, ale je tu celý rad ďalších faktorov....

Kategórie: Prílohy RN

Príprava pôdy 2015 – tabuľkový prehľad

Spôsobov spracovania pôdy je niekoľko, niekto je verný konvenčnému typu obrábania pôdy založenom na hlbokej jesennej orbe, iný naopak preferuje ostatné druhy náradia, ktoré pôdu prekypria, prípadne povrchovo premiešajú s rastlinnými zvyškami. Nemožno jednoznačne tvrdiť, že tá, či oná technológia spracovania pôdy je najlepšia a že ju možno využívať univerzálne...

Kategórie: Prílohy RN