Archív pre rubriku: Prílohy RN

Filter

Repka + Agronóm č.3

V apríli sme zaznamenali výraznejší deficit zrážok, celý mesiac bol zrážkovo výraznejšie podnormálny. V priemere za Slovensko spadlo len 55 % zrážok v porovnaní s dlhodobým normálom. Chladné noci a sucho spôsobilo oneskorenie vegetácie o 10 – 14 dní oproti minulému roku. Repka začala neskôr kvitnúť a kvitla krátko. Priemerná...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Pšenica + Agronóm č.2

Pšenica sa vlani priblížila k svojmu úrodovému potenciálu. Podarí sa jej tento úspech zopakovať aj v aktuálnej sezóne? Síce na ekonomickú efektívnosť jej pestovania vplýva najmä vývoj realizačnej ceny, ktorá sa v čase tvorby tejto prílohy začiatkom marca pohybovala na úrovni 184,50 eur/t, ale je tu celý rad ďalších faktorov....

Kategórie: Prílohy RN

Príprava pôdy 2015 – tabuľkový prehľad

Spôsobov spracovania pôdy je niekoľko, niekto je verný konvenčnému typu obrábania pôdy založenom na hlbokej jesennej orbe, iný naopak preferuje ostatné druhy náradia, ktoré pôdu prekypria, prípadne povrchovo premiešajú s rastlinnými zvyškami. Nemožno jednoznačne tvrdiť, že tá, či oná technológia spracovania pôdy je najlepšia a že ju možno využívať univerzálne...

Kategórie: Prílohy RN