Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Stav porastov slnečnice ročnej po vzídení

Ako uvádza na svojich stránkach SHMÚ, počas tohoročného apríla zaznamenal rekordne vysoké priemerné mesačné teploty vzduchu. Aktuálne hodnoty prekonali rekordy prevažne z apríla 2009 a na niektorých meteorologických staniciach z roku 2000. V Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach boli prekonané až 84 rokov staré rekordy z roku 1934....

Kategórie: Rastlinná výroba

Invázia dospelcov kukuričiara môže zdecimovať blizny a kukurica tak nemá zrno

Dve muchy jedným prípravkom

Súčasná foliárna insekticídna ochrana kukurice, pokiaľ vynecháme škodcov vzchádzajúcich rastlín a koreňov, je založená predovšetkým na kontrole víjačky kukuričnej a v poslednom období tiež na dospelcoch kukuričiara koreňového. Z biologického hľadiska patria do odlišných skupín, ich výskyt a škodlivosť v porastoch kukurice sú odlišné. Syngenta ponúka pestovateľom univerzálne a veľmi...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Deň poľa repiek LG – „Repky novej dimenzie“

Pod týmto názvom sa dňa 17. mája 2018 uskutočnil v Demandiciach Deň poľa repiek spoločnosti Limagrain Central Europe SE realizovaný v spolupráci so spoločnosťou M AGROKOM, s. r. o. Cieľom podujatia bolo predstaviť nielen etablované a nové odrody repky, ale priblížiť princípy proti-stresovej technológie pestovania repky v meniacich sa podmienkach...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nová slovenská odroda maku siateho mieri k pestovateľom

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci so spoločnosťou Labris, s. r. o. zorganizovali poľné stretnutie pestovateľov maku, ktoré sa uskutočnilo na pozemkoch MVDr. Tibora Vrbu začiatkom mája v Šuranoch. Cieľom podujatia bolo predstavenie novej slovenskej perspektívnej odrody maku siateho - MS Harlekyn.

Kategórie: Rastlinná výroba

Stav porastov kukurice siatej na zrno po vzídení

Ako uvádza na svojich stránkach SHMÚ - v tohoročnom apríli boli zaznamenané rekordne vysoké priemerné mesačné teploty vzduchu. Aktuálne hodnoty prekonali rekordy prevažne z apríla 2009 a na niektorých meteorologických staniciach z roku 2000. V Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach boli prekonané až 84 rokov staré rekordy z...

Kategórie: Rastlinná výroba

Škodcovia maku siateho v druhej polovici vegetácie

Úrodu maku môže významne ovplyvniť viac druhov fytofágného hmyzu. Na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde sa mak pestuje na oveľa väčších plochách, k najvýznamnejším škodcom maku patria: krytonos koreňový (Stenocarus ruficornis), krytonos makovicový (Neoglocianus maculaalba), voška maková (Aphis fabae), hrčiarka byľová (Timaspis papaveris) a byľomor makový (Dasineura papaveris)....

Kategórie: Rastlinná výroba

U nás si repku ozimnú vyberie každý

Ponúkame komplexné riešenia pestovania repky ozimnej. Začínajú výberom kvalitnej odrody, na ktorú plynule nadväzuje herbicídne, fungicídne a v neposlednom rade insekticídne ošetrenie počas rastu tejto plodiny. Správne zvolené pesticídne ošetrenie napomôže tomu, aby odroda maximálne využila svoj úrodový potenciál a uspokojila aj tých najnáročnejších pestovateľov....

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba