Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Rozlúčime sa so slovenskou zeleninou?

Slovenskí pestovatelia zeleniny vedia a chcú pestovať a predávať zeleninu. Konkurencia lacnej zeleniny zo štátov, ktoré výrazne podporujú svojich pestovateľov je však neúnosná. Naši pestovatelia nedokážu tejto produkcii konkurovať a vyrábať zeleninu v cenových reláciách prijateľných pre obchodníkov a spotrebiteľa. Zastúpenie slovenskej zeleniny na pultoch obchodných reťazcov je minimálne a...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Nové registrované odrody maku siateho

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na odrodovej komisii v januári tohto roku navrhol na registráciu nové odrody maku siateho (Papaver somniferum L.). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii budú tieto odrody k dispozícii nielen pre pestovateľov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kategórie: Rastlinná výroba

Morenie osiva jarných olejnín

Jarné olejniny ako repka jarná, slnečnica, mak, ľan a sója sú pri vzchádzaní ohrozené množstvom hubových patogénov nachádzajúcich sa v pôde. Ocenili by sme aj morenie osiva jarných olejnín proti živočíšnym škodcom skočkám a strapkám, čo však pri súčasnej registrácii prípravkov nie je možné.

Kategórie: Rastlinná výroba

Cielená výživa poľnohospodárskych plodín

Výšku úrod aj kvalitu dopestovaných poľnohospodárskych plodín ovplyvňuje viacero faktorov. Vyvážená a cielená výživa minerálnymi hnojivami je jedným z nich. Aj keď hnojenie porastov tvorí v skutočnosti relatívne menší podiel z celkových nákladov na výrobu, jeho vplyv na množstvo a kvalitu výslednej produkcie je zásadný. Použitie správnych živín v termíne...

Kategórie: Rastlinná výroba

Skrátenie výšky pšenice ozimnej po aplikácii prípravkom Moddus (vľavo)

Skúsený a profesionálny partner v obilninách

Pri meniacich sa klimatických podmienkach, nie len vo svete, ale aj na Slovensku, je regulácia porastu obilnín už samozrejmosťou u každého hospodára. Poľahnutie obilnín je strašiak každého pestovateľa. Správna regulácia porastu dokáže zaistiť bezstarostný zber a istú úrodu. Na tento účel je originálny Moddus jednoznačne najspoľahlivejším partnerom.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

REPKA ( Jar ) + Agronóm č. 1 / 2019

Eliminovať riziká v pestovaní repky Azda ani v jednom mesiaci v roku nemáme toľko pranostík viažucich sa na otvorenie vegetácie ako práve vo februári, čo je v podstate aj logické, napr.: „Na svätú Agátu daj poľu superfosfátu. Februárová voda – pre polia škoda.“ Alebo: „Február biely, mrazivý, nádej na úrodu...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín.

Aké sú v dnešnej dobe požiadavky na moderný herbicíd do obilnín? Popri samozrejmej výbornej účinnosti na široké spektrum burín musí spĺňať aj ďalšie dôležité kritériá – flexibilita využitia, široké možnosti miešateľnosti, nezávislosť na počasí a v neposlednom rade čo najviac šetrný k pestovaným plodinám (aj tým následným) a taktiež k...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Významní živočíšni škodcovia jarnej repky

Na jarnej repky škodia okrem stonkových krytonosov podstate tie isté druhy fytofágov, ako na repke ozimnej, ale ich význam nie je vždy rovnaký. Niektoré druhy sú omnoho nebezpečnejšie a častejšie sa vyskytujú na jarnej, ako na ozimnej repke, niektoré zase opačne. Už počas vzchádzania na jar najnebezpečnejšími škodcami sú skočky...

Kategórie: Rastlinná výroba

Morenie osiva kukurice siatej

V úvode signalizácie upozorňujem na výnimku pri mimoriadnych situáciách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje od 1.marca do 28. júna 2019 do kukurice insekticídny prípravok Kentaur 5 G na kontrolu drôtovcov a pôdnych škodcov s reziduálnym účinkom približne jeden mesiac. Účinná látka chlorpyrifos patrí do skupiny organofosfátov, ktoré inhibujú...

Kategórie: Rastlinná výroba