Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nové odrody repky olejky pre sezónu 2018

ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody a hybridy repky ozimnej, ktoré budú v ponuke pre sezónu 2018. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 13 nových materiálov, z toho je len jedna líniová odroda a ostatné sú hybridné odrody. Všetky odrody...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Zakladanie porastov kapusty repkovej pravej

O úspechu pestovania kapusty repkovej pravej (repky olejky) rozhoduje hlavne pestovateľ termínom a kvalitou vykonaných prác a aplikáciou potrebných pesticídov. Hybridné repky zaraďujeme do intenzívnej produkcie s úrodami nad 3,5-4,0 t.ha-1, pričom musíme počítať s vyššími nákladmi na ich pestovanie. Nové hybridy dobre využívajú heterózny efekt v jarnom období, teda...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Ošetrenie kukurice proti vijačke kukuričnej

Nezvyčajne teplé počasie v máji a júni spôsobilo, že sú poľné plodiny vo vyšších vývojových fázach, aj mnohí škodcovia sa vyvinuli skôr. Už v 22. a 23. týždni sme dosiahli sumu efektívnych teplôt (SET) 360d° (denných stupňov Celzia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis).

Kategórie: Rastlinná výroba