Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Opäť najväčšia expozícia

Spoločnosť Rapool Slovakia, s.r.o. na Celoslovenských dňoch poľa už tradične patrí k spoločnostiam s najväčším počtom pokusov. Nič sa na tom nezmenilo ani v tomto roku, kde sa pod svojimi žltobielymi zástavami prezentovala 57 odrodami repiek, klasických aj hybridných pšeníc, sladovníckeho i kŕmneho jačmeňa, hrachu, sóje, ovsa a trávnych miešaniek....

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovateľov zaujímajú hlavne novinky

Spoločnosť Bayer CropScience využila možnosť prezentovať na Celoslovenských dňoch najmä novoregistrované prípravky zo svojho dlhoročného výskumu a vývoja. Pestovateľov a ostatných návštevníkov zaujímali v prvom rade novinky a tých bolo v stánku spoločnosti a na pokusných políčkach viac než dosť....

Kategórie: Rastlinná výroba

Nosné produkty aj novinky

Na ukážky účinnosti prípravkov na ochranu rastlín do piatich najpestovanejších plodín na Slovensku sa v tomto roku zamerala spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. Do Dvorov nad Žitavou priniesli to najlepšie zo svojho portfólia na ochranu pšenice, jačmeňa, kukurice, slnečnice a repky.

Kategórie: Rastlinná výroba

S prevahou slovenských odrôd

Spoločnosť Osivo, a.s. je známa tým, že podporuje domácich šľachtiteľov. Z ich celkového portfólia osív obilnín vyše 60 % tvoria domáce odrody, predovšetkým zo šľachtenia spoločnosti Istropol Solary. V ozimných pšeniciach je dokonca toto číslo vyššie.

Kategórie: Rastlinná výroba