Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Komplexné riešenia do novej sezóny

Po roku sa kongresové centrum Inovatech v Sládkovičove opäť zaplnilo pestovateľmi, ktorí sem prišli s cieľom dozvedieť sa viac o novinkách spoločnosti Syngenta pre rok 2015. V poradí siedmy Zimný seminár ich priniesol hneď niekoľko. Hovorilo sa o kvalitatívnom posune, ktorý spoločnosť prináša do segmentu silážnych kukuríc pod názvom PowerCell...

Kategórie: Rastlinná výroba

Mak siaty – šanca pre rodinné farmy

Všetkým je dobre známe, že pri vykonávaní efektívnej rastlinnej prvovýroby je potrebné dodržiavať zásady správnej agronomickej praxe. Jednou z nich je aj striedanie plodín. V dnešnej dobe, keď sa osevné postupy na Slovensku zužujú na pestovanie 4 – 5 plodín, v dôsledku čoho dochádza k problémom pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti...

Kategórie: Rastlinná výroba

Biohnojivo, ktoré reprezentuje celé Slovensko

„Nie sme len výrobcami hnojív, my spracovávame živočíšny odpad do podoby ekologických hnojív,“ tvrdí Štefan Szöke, konateľ spoločnosti Rokosan. Značka Rokosan sa do povedomia slovenských pestovateľov dostala pred 18 rokmi. Najprv to boli sypké hnojivá z kopýt a rohov hovädzieho dobytka. Následne potom, čo firma musela obmedziť ich výrobu kvôli...

Kategórie: Rastlinná výroba

Rodinné farmy stredobodom záujmu

Na Slovensku momentálne pôsobí 24 463 fariem. Koľko z nich je rodinných? V porovnaní s typickými rodinnými farmami, aké môžeme vídať v Rakúsku či západnom Nemecku, je ich stále málo. Určitú obnovu by mohol priniesť rok 2014, ktorý FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN) vyhlásil za Medzinárodný rok rodinných...

Kategórie: Rastlinná výroba

Vydarený verejný zber plný noviniek

V priebehu dvoch rokov uviedla spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovensko spol. s.r.o. na trh až 16 nových hybridov kukuríc. Toto číslo je predzvesťou toho, že prichádza nová generácia kukuríc, z ktorých osem predstavila koncom októbra na verejnom zbere, na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva PD Sokolce....

Kategórie: Rastlinná výroba

Za kvalitu treba zabojovať

Spearhead International obhospodaruje viac ako 80-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy v Krajinách Európy ako Anglicko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko. Na Slovensku do koncernu tohto medzinárodného poľnohospodárskeho gigantu patria tri spoločnosti – Radar s.r.o. Poľnofarma Zbehy, Green Point, spol. s.r.o. a najnovšie aj Poľnohospodárske Družstvo Podhorany. Na čele trojice podnikov...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pracovné stretnutie krajín Vyšehradskej skupiny

Počas posledných rokov sa na celom svete, vrátane Európskej únie, v podstatnej miere rozšírilo falšovanie a nezákonný obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Tieto negatívne trendy a ich dosahy, ako aj boj voči nim, boli dôvodom pracovného stretnutia krajín Vyšehradskej skupiny (ďalej len „V4“), ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň nezvyčajných stretnutí

Spoločnosť Sumi Agro Czech v spolupráci s NPPC – VÚRV Piešťany v priebehu jesene už druhý krát v tomto roku pozvala širokú poľnohospodársku verejnosť do Boroviec. Cieľom bolo ukázať portfólio hybridov kukuríc a hlavne možnosti jesenného herbicídneho ošetrenia repky ozimnej.

Kategórie: Rastlinná výroba

Každú šancu treba využiť

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vzniklo v roku 1976 zlúčením ďalších troch susedných poľnohospodárskych družstiev Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. Ide o družstvo, ktoré dobre fungovalo aj v minulosti a ktoré si svoju ekonomickú stabilitu, aj napriek ťažkej dobe zachováva aj dnes. Elimináciu podnikateľského rizika si totiž zabezpečuje pomerne širokou štruktúrou výroby.

Kategórie: Rastlinná výroba

Snažia sa zachovať dedičstvo našich otcov

V poľnohospodárstve neexistuje šablóna, ktorá by napovedala, ako správne hospodáriť. Rozhodnutie závisí predovšetkým od daných podmienok, v ktorých sa družstvo nachádza. Chotár Roľníckeho družstva v Plavnici leží v Prešovskom kraji v oblasti Levočských vrchov v doline potoka Šambronka. Podhorský ráz s kvalitným trávnym porastom predurčuje podnikateľský zámer družstva, kde nosným...

Kategórie: Rastlinná výroba