Archív pre rubriku: Reportáž

Filter

„Ak nemáte schopných ľudí, nič neurobíte“

Choňkovce – obec ležiaca v najvýchodnejšom cípe Slovenska, na úpätí Vihorlatských vrchov, neďaleko ukrajinskej hranice v okrese Sobrance. S piatimi obcami v susedstve ju spája poľnohospodárske družstvo s bohatou históriou siahajúcou do polovice minulého storočia. Napriek nie najpriaznivejším podmienkam pre poľnohospodársku výrobu, je až neuveriteľné, čo všetko tu najmä v...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Základom úspechu je kvalitné krmivo

Rastlinná výroba z väčšej miery zameraná na produkciu objemových krmovín, ktorá vďaka efektívne aplikovanému digestátu využíva ako jeho potenciál, tak aj potenciál pôdy samotnej. Živočíšna výroba postavená na mäsovom dobytku a chove oviec, pričom v oboch prípadoch sa jedná o chovy umiestnené po väčšinu roka na pastvách trvalých trávnych porastov....

Kategórie: Reportáž

Aj v náročných podmienkach je možné hospodáriť

Poľnohospodárske družstvo „Brezina“ Pravotice patrí k podnikom hospodáriacim v regióne Hornej Nitry. Pozemky rozprestierajúce sa na pahorkatine, v mnohých prípadoch ohraničené lesom, nie sú ničím výnimočným. Nie práve ideálne rovný terén, v niektorých prípadoch prechádzajúci aj do strmšieho sklonu, potom v kombinácii s ťažkými pôdami vytvára špecifické podmienky, ktoré sú...

Kategórie: Reportáž

„Pestovanie poľných rajčiakov je našou prioritou“

Pestovanie zeleniny má na Slovensku hlboko zakorenenú tradíciu. Najmä južná časť Slovenska bola v minulosti zásobárňou zeleniny pre celý štát, navyše množstvo produkcie sa vyvážalo do okolitých krajín. Žiaľ, realita je dnes celkom iná. V úpadku, ktorý tu v oblasti zeleninárstva máme už celé štvrťstoročie, dokázalo prežiť zopár poľnohospodárskych spoločností...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž