Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Nové odrody repky olejky pre sezónu 2018

ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody a hybridy repky ozimnej, ktoré budú v ponuke pre sezónu 2018. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 13 nových materiálov, z toho je len jedna líniová odroda a ostatné sú hybridné odrody. Všetky odrody...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Zakladanie porastov kapusty repkovej pravej

O úspechu pestovania kapusty repkovej pravej (repky olejky) rozhoduje hlavne pestovateľ termínom a kvalitou vykonaných prác a aplikáciou potrebných pesticídov. Hybridné repky zaraďujeme do intenzívnej produkcie s úrodami nad 3,5-4,0 t.ha-1, pričom musíme počítať s vyššími nákladmi na ich pestovanie. Nové hybridy dobre využívajú heterózny efekt v jarnom období, teda...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

Špecializácia poľnohospodárskych podnikov na tzv. trhové plodiny (obilniny, olejniny, kukuricu), nízke stavy hospodárskych zvierat a v neposlednom rade aj ekonomické faktory vedú nevyhnutne k minimálnej produkcii klasických hospodárskych hnojív (hlavne maštaľného hnoja). V tejto súvislosti sa realizuje stále viac pestovanie poľných plodín bez hnojenia maštaľným hnojom. Postupne sa tak znižuje...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa