Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Meranie kvality mäsa z pohľadu výskumníkov

„Kvalita mäsa“, dve slová, ktoré ukrývajú pre každého niečo iné. Pre odborníka na výživu je dôležité nutričné, výživové zloženie. Pre technológa schopnosť mäsa viazať vodu v technologickom procese, pre predajcu ošípaných alebo jatočných polovičiek je zaujímavá hmotnosť a cena. Spotrebiteľ si všíma farbu, vôňu, pôvod ale tiež cenu. Všetci chcú...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Elektronické príslušenstvo traktorov

Vývoj nových koncepcií poľnohospodárskych traktorov je spojený s rastúcimi nárokmi na regulačné, riadiace, diagnostické a informačné zásahy. Súčasné traktory v podstate bez elektronického príslušenstva, resp. elektroniky nemôže existovať. Zavádzanie elektronizácie je riešené z dvoch aspektov. Prvý je z pohľadu ekológie, kde sú nastavené prepojenia a riadenie spaľovacieho motora s ostatnými...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Technológie využívané na ťažbu a sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve Slovenska

Lesy môžeme považovať za strategické bohatstvo krajiny. Nielen preto, že pri racionálnom obhospodarovaní ide o nevyčerpateľný zdroj drevnej suroviny, ale popri množstve ďalších dôležitých funkcií je aj strategickým zdrojom pitnej vody. Podľa rôznych zdrojov lesy poskytujú 50 až 70 % pitnej vody dostupnej pre ľudí. Kým národné poľnohospodárstvo je nevyhnutné...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Využívanie tzv. popredajných služieb pri prevádzke techniky

Zabezpečenie prevádzky stále zložitejších strojov používaných na podnikovej úrovni sa stáva čoraz väčším problémom. V čase požadovaného šetrenia zdrojov sa ako riešenie ponúka vykonávanie náročnejších prác, ako sú diagnostické posezónne prehliadky strojov, prípadne ich zložitejšie opravy formou tzv. priemyselnej údržby, ktorú zabezpečujú dodávatelia strojov formou tzv. popredajných služieb.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Uplatnené technológie v pestovaní slnečnice s vplyvom na úrody

Olejnaté plodiny majú v systéme poľnohospodárstva Slovenskej republiky významné postavenie pre ich mnohostranné využitie. Vo svete je slnečnica ročná štvrtou a na Slovensku druhou najdôležitejšou olejninou hneď po kapuste repkovej pravej. Celá rastlina slnečnice ročnej a jej jednotlivé časti poskytujú mnohostranný hospodársky úžitok. V štátoch Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Príprava porastu a zber slnečnice ročnej

Olejnaté plodiny majú v našom poľnohospodárstve trvale významné postavenie pre ich viacstranné využitie. Výmera ich pestovania z roka na rok stúpa. Záujem o repkové a slnečnicové semená je nielen zo strany tukového priemyslu, ale aj z ďalších technických odvetví. Pre prvovýrobcov to znamená, že pestovanie repky a slnečnice je stále...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Orba, alebo hĺbkové kyprenie pôdy ?

Použitie pluhu ako základného náradia pre obrábanie pôdy má v Európe dlhú tradíciu. Orba je stále základnou pracovnou operáciou a zároveň aj určitým synonymom pre kvalitné a „starostlivé“ obrábanie pôdy. Prostredníctvom orby riešime viaceré agrotechnické problémy ako zapracovanie pozberových zvyškov, utuženie pôdy v orničnej vrstve, mobilizáciu živín z pozberových zvyškov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Radlicové pluhy a trendy ich vývoja

Napriek rôznym moderným trendom v oblasti pestovania rastlín na ornej pôde (minimalizačným a pôdoochranným technológiám), prevažujúcou skupinou technológií obrábania pôdy ostávajú stále konvenčné technológie, ktorých základom je kvalitne vykonaná orba. Konvenčné technológie obrábania pôdy v našich podmienkach zatiaľ stále ešte poskytujú väčšiu univerzálnosť a istotu hospodárenia.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa