Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

Aktuálne pri vývoji postrekovačov platí trend smerujúci k presnému dávkovaniu prípravkov, rovnako tak trend smerujúci k ďalšiemu zlepšovaniu kvality práce techniky, ktorý sa odvíja od systému presného poľnohospodárstva. Ďalším už dlhodobo známym trendom pri vývoji techniky na ochranu rastlín je zvyšovanie plošnej výkonnosti, a to pomocou rastúcich pracovných záberov ramien...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Medziplodiny v obilninách a olejninách

Výber pestovaných plodín je v súčasnosti orientovaný predovšetkým na tie druhy, ktoré sú v podstate každým rokom dobre predajné za relatívne stabilné ceny. Týmto požiadavkám pristupujú ešte aj určité agrotechnické prednosti, ako je dobre zvládnutá pestovateľská technológia s vysokým stupňom mechanizácie a dobrá skladovateľnosť a distribúcia získanej produkcie. Z toho...

Kategórie: Téma týždňa

Kvalitné osivo základ budúcej úrody

Poľnohospodárska výroba sa robí v zložitých pôdnych a klimatických podmienkach s využívaním pestovateľských opatrení človeka. Jedným z faktorov, ktorým môže pestovateľ významne ovplyvniť výšku a kvalitu produkcie, je využitie kvalitného biologického materiálu - osiva (sadiva). Kvalitu osiva sleduje a hodnotí: výrobca osiva, spracovateľ, skladovateľ, obchodník, odberateľ ako aj inštitúcia zodpovedná...

Kategórie: Téma týždňa

Postupy pri zakladaní porastov repky

Z celosvetového hľadiska repka ozimná stále patrí medzi významné poľnohospodárske plodiny. Popri využití repkového semena v potravinárskom priemysle na výrobu jedlých olejov, sa zvyšuje jeho význam ako energetickej suroviny využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja (bionafty). Na základe uvedenej skutočnosti rastie dopyt po repkovom semene a aj v našich podmienkach...

Kategórie: Téma týždňa

Zber a využitie slamy

Rastliny, pri pestovaní ktorých vzniká ako vedľajší produkt slama, sa u nás pestujú vo všetkých výrobných oblastiach, tzn. v kukuričnej, repárskej, zemiakárskej a v menšej miere aj v horskej. V jednotlivých oblastiach sú však rozdielne klimatické i pôdne podmienky a to často ovplyvňuje dobu, spôsob zberu a v niektorých prípadoch...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa