Archív pre rubriku: Záhradkár

Filter

Vírus mozaiky pepina nielen na rajčiaku

Pôvodnou oblasťou výskytu vírusu mozaiky pepina (Pepino mosaic virus )je Peru (identifikovaný na ľuľku mäkkostnatom - Solanum muricatum). Prvý výskyt v januári roku 1999 zaznamenali vo väčšom rozsahu v rajčiakových skleníkoch v Holandsku. Ojedinelé infekcie boli pozorované aj na území Slovenska a iných štátov.

Kategórie: Záhradkár

Aké sú príznaky odumierania hrušiek?

K najnebezpečnejším ochoreniam hrušiek patrí fytoplazmové odumieranie hrušiek (Phytoplasma pyri, syn. Pear decline phytoplasma). Straty sú spôsobené zníženou produkciou plodov, ktoré majú menšiu veľkosť, a následne rýchlym odumieraním napadnutých rastlín v sadoch.

Kategórie: Záhradkár