Archív pre rubriku: Záhradkár

Filter

Proliferácia jablone má vplyv na úrodu

Inšpektori Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa aj v roku 2018 zamerali na prieskum ochorenia proliferácie jablone v množiteľských porastoch a v sadoch (Apple proliferation phytoplasma), pričom tohto roku nebola zistená jej prítomnosť na našom území. ...

Kategórie: Záhradkár

Zlaté žltnutie viniča predstavuje hrozbu

Inšpektori Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Bratislave vykonávajú každoročne detekčné prieskumy, ktoré slúžia na zistenie možnej prítomnosti zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) na Slovensku.

Kategórie: Záhradkár