Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Ošípané v systéme trojplemenného kríženia

Podľa FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) má bravčové mäso najvyšší podiel na globálnej spotrebe všetkého mäsa suchozemských živočíchov. S cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť je v chove ošípaných aplikovaný proces hybridizácie (kríženia) s využitím špeciálne vyšľachtených materských a otcovských plemien či línií.

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

Producenti slepačích vajec v komplexe biologického cyklu zahŕňajú špecializácie - na reprodukciu hydiny, kde patria šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy, ktorých výsledným produktom sú násadové vajcia a vyliahnuté kurčatá otcovskej a materskej vetvy, ktoré predávajú do úžitkových / produkčných chovov, a na produkciu konzumných vajec, tzv. úžitkové chovy. ...

Kategórie: Živočíšna výroba